do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Inwestycji i Programów Europejskich / DI/06 - Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej poprzez umieszczenie obiektu budowlanego, uządzenia infrastruktury technicznej lu

DI/06 - Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej poprzez umieszczenie obiektu budowlanego, uządzenia infrastruktury technicznej lu

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WNIOSEK OZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ POPRZEZ UMIESZCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ LUB REKLAMY DI/06
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej poprzez umieszczenie obiektu budowlanego, urządzenia infrastruktury technicznej lub reklamy niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. We wniosku należy podać lokalizację (numer działki ewidencyjnej, miejscowość, nazwę drogi) oraz opisać rodzaj obiektu budowlanego, urządzenia bądź reklamy wraz z wymiarami i powierzchnią. Należy podać dokładny okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
2 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów.
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
ormularze do pobrania: Wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim w Zatorze w Biurze Obługi Mieszkańca lub ze strony internetowej www.zator.pl (w plikach do pobrania poniżej).
Opłaty: Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt. 8 załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Zatorze
32 – 640 Zator, Plac Marszałak Józefa Piłsudskiego 1
Dział Inwestycji i Programów Europejskich, pokój 111
tel. 84-12-215, wew. 23 lub 13
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
3. Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Termin załatwienia: Do 30 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Zatorze
Forma załatwienia sprawy: 1.Wydanie decyzji dotyczącej zezwolenia na umieszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub reklamy w pasie drogowym drogi gminnej
2. W decyzji zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Zatora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Uwagi: Wniosek powinien zostać złożony minimum 14 dni przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego
Wniosek niekompletny będzie rozpatrywany po uzupełnieniu brakujących danych lub załączników.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
DI_06_wniosek_-_zajecie_pasa_drogowego_-_umieszczenie_urzadzenia,_obiektu_budowlanego,reklamy.doc DI_06_wniosek_-_zajecie_pasa_drogowego_-_umieszczenie_urzadzenia,_obiektu_budowlanego,reklamy.doc 18-05-28 09:42 43.5KB DI_06_wniosek_-_zajecie_pasa_drogowego_-_umieszczenie_urzadzenia,_obiektu_budowlanego,reklamy.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl