do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/10 - Dzierżawa nieruchomości Gminy Zator

DZ/10 - Dzierżawa nieruchomości Gminy Zator

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GMINY ZATOR DZ/10
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości.
2. Mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami nieruchomości do dzierżawy.
Formularze do pobrania: Wniosek o dzierżawę nieruchomości.
Opłaty: Nie pobiera się.
Miejsce załatwiania sprawy: Dział Gospodarki Przestrzennej
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.108
(33) 84-12-215 wew.19
Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1, art. 35 , art. 37 ust.4 . Ustawy o Gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zm.), art. 693-709 Kodeksu Cywilnego, Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XIV/75/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopl, nr 511 z 2007 r. poz.3386, i Nr 886 z 2007r. poz.5891). 

Forma załatwienia sprawy:

Realizacja dyspozycji Burmistrza  w przedmiotowej sprawie i w przypadku podjęcia decyzji pozytywnej  przeprowadzenie procedury niezbędnej przy dzierżawie nieruchomości gminnej.

Procedura załatwiania sprawy na wniosek i z Urzędu( stosownie do informacji w Uwagach),

Przeprowadzenie procedury związanej z dzierżawą nieruchomości gminnej.

Procedura załatwiania sprawy:

 Zawarcie umów dzierżawy powyżej 3 lat.

- Uchwała Rady Miejskiej w przypadku dzierżawy na okres powyżej 5 lat i w przypadku zwalniania z trybu przetargowego zawarcia umowy,

- Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i podania wykazu nieruchomości do dzierżawy

- Ogłoszenie o przetargu w przypadku dzierżawy zawieranej w trybie przetargowej,

- Protokół z przetargu w przypadku jak wyżej,

- Umowa dzierżawy,

 2. Umowy zawierane do 3 lat.

- Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i podania wykazu nieruchomości do dzierżawy,

- Podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- w formie zarządzenia, określającego jednocześnie warunki dzierżawy.

- Ogłoszenie o przetargu w przypadku dzierżawy zawieranej w trybie przetargowej.

- Protokół z przetargu w przypadku jak wyżej.

- Umowa dzierżawy.
Termin załatwienia sprawy: 3-4 miesiące, w przypadku podjęcia przez Burmistrza decyzji o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy, odpowiedź na wniosek do 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Uwagi: Decyzje w sprawach dzierżawy podejmowane są również niezależnie od wpływu wniosków.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
wniosek.doc wniosek.doc 18-05-28 14:29 50KB wniosek.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij