do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/10 - Dzierżawa nieruchomości Gminy Zator

DZ/10 - Dzierżawa nieruchomości Gminy Zator

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI  GMINY ZATOR              

DZ/10

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości.
  2. Mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami nieruchomości do dzierżawy.

Formularze do pobrania:

Wniosek o dzierżawę nieruchomości.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Miejsce załatwiania sprawy:

Dział Gospodarki Przestrzennej

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

parter – pok.106

tel. 33 8412 215 wew.28

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1, art. 35 , art. 37 ust.4 . Ustawy o Gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.), art. 693-709 Kodeksu Cywilnego,

Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XIV/75/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopl, nr 511 z 2007 r. poz.3386, i Nr 886 z 2007r. poz.5891). 

Forma załatwienia sprawy:

Realizacja dyspozycji Burmistrza  w przedmiotowej sprawie i w przypadku podjęcia decyzji pozytywnej  przeprowadzenie procedury niezbędnej przy dzierżawie nieruchomości gminnej.

Procedura załatwiania sprawy na wniosek i z Urzędu (stosownie do informacji w uwagach),

Przeprowadzenie procedury związanej z dzierżawą nieruchomości gminnej.

Procedura załatwiania sprawy:

 Zawarcie umów dzierżawy powyżej 3 lat.

- Uchwała Rady Miejskiej w przypadku dzierżawy na okres powyżej 5 lat i w przypadku zwalniania z trybu przetargowego zawarcia umowy,

- Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i podania wykazu nieruchomości do dzierżawy

- Ogłoszenie o przetargu w przypadku dzierżawy zawieranej w trybie przetargowej,

- Protokół z przetargu w przypadku jak wyżej,

- Umowa dzierżawy,

 

  1. Umowy zawierane do 3 lat.

- Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i podania wykazu nieruchomości do dzierżawy,

- Podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- w formie zarządzenia, określającego jednocześnie warunki dzierżawy.

- Ogłoszenie o przetargu w przypadku dzierżawy zawieranej w trybie przetargowej.

- Protokół z przetargu w przypadku jak wyżej.

- Umowa dzierżawy.

Termin załatwienia sprawy:

3-4 miesięcy w przypadku podjęcia przez Burmistrza decyzji o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy, odpowiedź na wniosek do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi:

Decyzje w sprawach dzierżawy podejmowane są również niezależnie od wpływu wniosków.

 

Ostatnia aktualizacja:

05.05.2020r.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
wniosek.doc wniosek.doc 20-05-06 10:22 50KB wniosek.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl