do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Rozwoju, Oświaty i Zdrowia / DO/10 - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

DO/10 - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH DO/10
Wymagane dokumenty: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, wraz z:
 1. uwierzytelnioną kopią dokumentów potwierdzające posiadene kwalifikacje osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.
 2. uwierzytelnioną kopią umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 3. uwierzytelnioną kopią dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przygotowania zawodowego.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Oświadczenie o nie znajdowaniu się przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej.
 6. Zaświadczenie o pomocy de minimis lub
 7. Oświadczenie o nie skorzystaniu z pomocy de minimis.
 8. Oświadczenie o sporządzaniu/ nie sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Aby otrzymać dofinansowanie pracodawca zobowiązany jest niezwłoczine po zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym zawiadomić o tym Burmistrza Zatora.
Formularze
do pobrania:
W plikach do pobrania poniżej
Opłaty: -
Miejsce załatwienia sprawy: 32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 
I piętro, pokój nr 211
Tel. 84 12 215 wew. 15
Podstawa prawna: Art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 708)
Termin załatwienia sprawy:
 1. Wydanie dycyzji do 30 dni.
 2. Przekazanie przyznanych środków finansowych następuje po otrzymaniu przez Gminę Zator dotacji z budżetu państwa na ten cel.
Forma załatwienia sprawy: Decyzja.
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zator w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Uwagi:
 1. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 2. Kwota dofinansowania wynosi 254,00 zł na jednego młodocianego za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 3. W przypadku nauki zawodu kwota dofinansowania wynosi: 4 587,00 zł - przy okresie nauki wynoszącym 24 miesiące,
  8 081,00 zł - przy okresie nauki wynoszącym 36 miesięcy.
 4. Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne.
 5. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 15-11-25 13:54 390.28KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
oswiadczenie_-_o_nie_znajdowaniu_sie_w_trudnej_sytuacji.doc oswiadczenie_-_o_nie_znajdowaniu_sie_w_trudnej_sytuacji.doc 14-12-19 09:16 25.5KB oswiadczenie_-_o_nie_znajdowaniu_sie_w_trudnej_sytuacji.doc pobierz
Oswiadczenie_o_nieskorzystaniu.doc Oswiadczenie_o_nieskorzystaniu.doc 14-12-19 09:16 25.5KB Oswiadczenie_o_nieskorzystaniu.doc pobierz
oswiadczenie_o_sporzadzaniu_sprawozdan_finansowych.rtf oswiadczenie_o_sporzadzaniu_sprawozdan_finansowych.rtf 14-12-19 09:17 64.63KB oswiadczenie_o_sporzadzaniu_sprawozdan_finansowych.rtf pobierz
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.pdf Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.pdf 15-01-22 09:15 180.17KB Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.pdf pobierz
wniosek_refundacja_mlodociany_pracownik.doc wniosek_refundacja_mlodociany_pracownik.doc 14-12-19 09:13 35KB wniosek_refundacja_mlodociany_pracownik.doc pobierz
zgoszenie_mlodocianego_pracowika.doc zgoszenie_mlodocianego_pracowika.doc 14-12-19 09:13 24.5KB zgoszenie_mlodocianego_pracowika.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl