do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zatorze 2020-11-20

OGŁOSZENIE

 

Zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zatorze

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)  dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się zdalne, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zatorze.

Porządek obrad zdalnej komisji:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  • uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zator na lata 2021-2027;
  • uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiw o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok;
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
  • metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

4. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

5. Zakończenie posiedzenia.

Osoby zainteresowane  udziałem w posiedzeniach, prosimy o kontakt pod numer telefonu: 338412215 w.  35  (informatyk  Urzędu Miejskiego w Zatorze), w celu  otrzymania  danych logowania umożliwiających udział w posiedzeniach Rady z wykorzystaniem  internetowej platformy komunikacyjnej.

Jednocześnie informuję, że w dniu 30.11.2020 r.  od godz.  12.00  w Urzędzie Miejskim  w  Zatorze, w pok. 113,  będzie dodatkowo udostępnione  jedno stanowisko  komputerowe  przeznaczone dla osób zainteresowanych udziałem w zdalnych posiedzeniach Rady Miejskiej w Zatorze.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

 

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu komisji

                                                                                           Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

                                                                                                        mgr inż. Szymon Matyja

Wprowadził: Marta Fabin 2020-11-20 13:26
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl