do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc wrzesień 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Zarządzenie Nr 168.2019 Burmistrza Zatora z dnia 3 czerwca 2019 r. 2019-06-07

Zarządzenie Nr 168.2019
Burmistrza Zatora
z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 poz. 1587) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2017, poz. 1597), zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze, 32-640 Zator, ul. Kongresowa 11.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia.

§ 4

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych www.zator.plBiuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na tablicach ogłoszeń gminnych placówek oświatowych.

Treść ogłoszenia do pobrania poniżej

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
1682019.pdf 1682019.pdf 19-06-03 14:47 1.59MB 1682019.pdf pobierz

Wprowadził: Karol Matyjasik 2019-06-03 14:46
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij