do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

XVIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2020-01-17

OGŁOSZENIE

w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze,

odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
  3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
  4. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019.
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2019.
  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Gminy za rok 2019.
  8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska za rok 2019.
  9. Debata na temat finansowania oświaty i sieci szkół na terenie gminy Zator.
  10. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

1/ uchwalenia: „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zatorze na lata 2020-2022”;

2/ wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Oświęcimskiego działek położonych w Graboszycach, Grodzisku, Laskowej, Smolicach, Zatorze – obręb 3 zajętych pod drogi powiatowe nr 1807K, 1806K, 1773K;

3/ udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Budowa trasy rowerowej VeloSkawa" na odcinku Podolsze - Łączany.

4/ udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Budowa trasy rowerowej VeloSkawa" na odcinku Ponikiewka - Podolsze.

5/ zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Zator.

11. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

12 Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej 
w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej
skiego w Zatorze
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty .
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji
Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Wprowadził: Marta Fabin 2020-01-17 09:07
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl