do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc styczeń 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2019-07-05

OGŁOSZENIE

w dniu 9 lipca 2019 r.  o godz. 16.00

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze

odbędzie się XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zatorze

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie nadzwyczajnej Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
    • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  5. Zakończenie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

 

Sesja nadzwyczajna zostaje zwołana na wniosek Burmistrza Zatora z dnia 2 lipca 2019 r., w związku z koniecznością podjęcia w trybie pilnym uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Projekt uchwały znajduje się w poniższym linku:

https://bip.malopolska.pl/umzator,a,1631534,uchwala-nr-2019-rady-miejskiej-w-zatorze-z-dnia-lipca-2019-r-w-sprawie-ustalenia-szczegolowych-zasad.html

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-07-05 12:28
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl