do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

"Wymiana przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Zator i zastąpienie ich źródłami ciepła na biomasę lub paliwa gazowe". 2018-10-10

 

Głównym celem projektu pn: "Wymiana przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Zator i zastąpienie ich źródłami ciepła na biomasę lub paliwa gazowe"  jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych na obszarze gminy Zator poprzez wymianę przestarzałych i nieefektywnych kotłów wykorzystujących paliwa stałe na nowoczesne (spełniające odpowiednie wymogi) kotły na biomasę lub paliwa gazowe

Realizacja projektu będzie miała długofalowe, społeczno-gospodarcze oddziaływanie w regionie na wielu płaszczyznach, które wykraczać będzie poza natychmiastowe skutki projektu, a jego horyzont czasowy będzie szerszy niż okres trwałości projektu.

Nowe kotły będą charakteryzowały się większą sprawnością w porównaniu ze starymi, co w połączeniu z termomodernizacją danego budynku (o ile będzie wymagana) zmniejszy zapotrzebowanie na paliwo do ogrzewania budynku, tym samym będzie generować oszczędności finansowe z tego tytułu u końcowego odbiorcy.

Działania te przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji i zmniejszenia udziału źródeł konwencjonalnych w bilansie energetycznym, co będzie mieć pozytywny wpływ na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców gminy, jak również podniesie ich świadomość ekologiczną.

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie gminy Zator.

Wartość projektu opiewa na kwotę  240 688,34 złotych w tym dofinansowanie  237 076,96 złotych. Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-10-10 15:28
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl