do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2019-05-09

Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie. Są to np. zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ mogą zawierać szereg trujących substancji.

Jak postępować z elektrośmieciami?

Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów np. mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD. Zebrane
w punktach zbierania czy odebrane z domu elektrośmieci trafiają do zakładu przetwarzania, gdzie następuje bezpieczny demontaż sprzętu. Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń, np. 90 proc. zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej.

Elektrośmieci można pozbyć się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zatorze, w Zakładzie Produkcyjnym STENA Sp. z o.o w Trzebieńczycach w sklepie, ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu np.: możesz oddać stary telewizor przy zakupie nowego telewizora. Tak samo jest z innymi elektrośmieciami. Wystarczy je przynieść do sklepu, w którym kupuje się nowy sprzęt.

Elektrośmieci zbierane są również w ramach cyklicznych zbiórek odpadów organizowanych przez Urząd Miejski w Zatorze.

Dlaczego zbieranie selektywne elektrośmieci jest tak ważne?

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego przenikają do gleby. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.  Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

Istnieje całkowity zakaz demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez nieuprawnione podmioty. Zgodnie z art. 91 pkt 33 lit a ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1466 ze zm.) administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia zużyty sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania.

Na podstawie art. 92 pkt 2 powyższej ustawy za demontaż elektroodpadów grożą kary w wysokości od 15.000 do 500.000 zł.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 powyższej ustawy administracyjne kary pieniężne za naruszenia przepisów, o których mowa w art. 91 pkt 1-21 i 27-48, wymierza, w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-05-09 15:22
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl