do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2020-02-14

OGŁOSZENIE

w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze,

odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Zatorze

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
 4. Informacja na temat głównych inwestycji realizowanych na terenie gminy Zator, przy udziale jednostek centralnych, wojewódzkich i powiatowych.
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 6. Informacja o przygotowaniach do uroczystości ustanowienia św. Rocha patronem Miasta i Gminy Zator.
 7. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zator na lata 2020-2022;
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 • przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zator na lata 2020-2024;
 • rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenia w gminie miejsca bezpłatnego parkowania;
 • rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

8. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

9. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

 

 

Link do projektów uchwał poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze 
będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej
skiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze
i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem
i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Wprowadził: Marta Fabin 2020-02-14 13:01
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl