do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc marzec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Rozbudowa drogi powiatowej ul. Graniczna w Zatorze 2018-07-02

Zgodnie z umową Nr SZP.273.4.2018 z dnia 12.06.2018 r. będą wykonywane roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze od km 0+034,00 do km 2+190,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową i budową zjazdów i skrzyżowań z lokalnymi drogami gminnymi, budową chodników i ścieżki rowerowej budową zatok autobusowych i peronów przystankowych oraz niezbędną przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Droga ta zostanie rozbudowana do parametrów klasy Z. Inwestycja dotyczy odcinka drogi powiatowej, mającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi. Objęty robotami odcinek drogi powiatowej tworzy szlak komunikacyjny umożliwiający bezpośredni dojazd do obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej, położonej na terenie gminy Zator.

TERMINY:

1) przekazanie placu budowy – 19.06.2018 r.,
2) zakończenie robót – do 31.08.2019 r.

Zadanie dofinansowane w ramach RPO WM – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Nr projektu: RPMP.07.01.03-12-565/16
Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze
Całkowity koszt projektu: 9.142.514,70 zł
Kwota dofinansowania: 3.999.850,14 zł

Wprowadził: Karol Matyjasik 2018-07-02 13:37
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl