do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Zatorze 2020-05-20

 

OGŁOSZENIE

 

w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 8.30

w auli Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze

odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Zatorze:

Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
 3. Przedstawienie przez Burmistrza Zatora informacji dotyczącej Raportu o stanie Gminy.
 4. Wydanie opinii w sprawie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi Zatora wotum zaufania.
 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2019 roku.
 6. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

  1/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze za 2019 r;

  2/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Zator za 2019 r.;

  3/ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zator za 2019 r.;

  4/ absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zator za 2019 rok po zapoznaniu się z :

  a/ sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zator;

  b/ sprawozdaniem finansowym;

  c/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

  d/ informacją o stanie mienia Gminy Zator;

  e/ stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

  5/ zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Palczowicach przy ul. Pięknej 33,

  6/ zmiany Uchwały Nr XX/133/20 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Zator,

  7/ zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Zator – zasad wspierania uzdolnionych uczniów.

7. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

8. Zakończenie posiedzenia komisji.

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Wprowadził: Marta Fabin 2020-05-20 11:48
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl