do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Obwieszczenie - Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości 2017-11-27

DZ-6220.        .2017

Zator, 2017-11-27

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017r, poz 1257.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1405)

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania z dniem 27-11-2017 z wniosku Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna  ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków, w sprawie  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice”

Planowana inwestycja  realizowana będzie na działkach :

  • Obręb Smolice: 143/2, 144, 146, 147, 148/1, 148/3, 148/4, 148/2, 171/1, 172, 178/2, 178/3, 180, 179, 182, 173, 174, 175, 169/4, 169/3, 169/2, 178/4, 176/4, 176/3, 176/2, 177/1, 178/1, 177/2
  • Obręb Podolsze: 720/5, 720/6, 720/1, 720/12, 720/14, 720/8, 720/9, 720/10, 721/1, 722/1, 723/1, 724/3, 724/2, 725/1, 725/2, 727/1, 728/1, 728/3, 730, 757, 758, 759, 755/2, 755/1, 754/1, 753/4, 753/5, 752/1, 754/2, 753/1, 753/2, 753/6, 756/1, 753/3, 731, 733, 734, 735/1, 738/1, 740/1, 741, 742/1, 743, 744, 752/2, 745/3, 745/4, 745/6, 746/1, 746/2, 751/1, 751/2, 750, 763, 764, 765/1, 756/2, 765/4, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 768/2, 768/1, 769/2, 771/1, 771/2, 772, 774/2, 775/1, 775/2, 720/17, 721/2, 722/2, 723/2, 724/4, 725/3, 727/2, 728/2, 729/1, 1342/2, 872/4, 872/2, 867, 866, 865/4, 865/5, 865/3, 864/1, 864/2, 862, 861/2, 861/3, 859, 868/1, 868/2, 865/6, 864/3, 863, 861/1, 860/1, 871/2, 870, 868/3, 865/7, 865/1, 729/2, 732, 735/2, 738/2, 740/2, 742/2, 745/5, 748, 749, 776/2, 777/1, 858/2, 855, 854, 850, 849, 846, 845, 798, 856/1, 856/2, 860/2, 858/1, 857, 853, 851, 852, 848/3, 848/2, 848/1, 847/1, 847/2, 844, 797, 795/3, 796/1, 796/2, 795/2, 795/1, 794, 793/1, 793/2, 793/3, 792/1, 792/2, 791, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 788/1, 788/2, 788/4, 788/3, 787.

Organem właściwym do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Zatora , natomiast organem właściwym do wydania opinii
w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Z aktami sprawy tj.:

  • wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
  • Raportem oddziaływania na środowisko

można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zatorze (parter, pok. nr 107) w godzinach pracy Urzędu tj, od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 , wtorek od 900 do 1700

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia28 listopada 2017 r. do dnia 18 grudnia 2017r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Zatorze Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych  uwag i wniosków jest Burmistrz Zatora .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze,

na tablicy ogłoszeń Sołectwa Podolsze i Smolice

na stronie internetowej Urzędu Miasta Zator (www.zator.pl)

Wprowadził: Jarosław Momot 2017-11-27 15:31
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl