do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIEBurmistrza Zatoraz dnia 28 października 2019r. 2019-10-30

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia 28 października 2019r.

 

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej

w Laskowej , przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

______________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w Laskowej, będącej własnością Gminy Zator, o łącznej pow. 0.0583 ha, obejmującej: działkę 678 o pow. 0.0301 ha (KR1E/00029340/8) oraz działkę 348/30 o pow. 0.0282 ha (powstałej z podziału działki 348/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00050288/1). Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, w skład której wchodzi działka 348/33 o pow. 0.5844 ha, położona w Laskowej.

Grunt gminny, zbywany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, z uwagi na nieregularny, mocno wydłużony kształt, nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wg planu zagospodarowania przestrzennego zbywana nieruchomość położona jest w terenie usług (3U3), w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3MN9) oraz w terenie publicznej zieleni urządzonej (3ZP2).

 

II.Cena nieruchomości: 29180,00zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

Dla obszaru 0.0280 ha położonego w terenie usług i zabudowy mieszkaniowej doliczony będzie

podatek VAT. Cena nieruchomości brutto wynosi 32403,31zł.

Niezależnie od należności za nieruchomość nabywca ponosi koszty: aktu notarialnego i opłat sądowych.

III Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,
winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19.

Wprowadził: Jarosław Momot 2019-10-30 09:15
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij