do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE: wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Zatorze 2019-05-20

OGŁOSZENIE

 w dniu 28  maja 2019 r. o godz. 8.00

w Urzędzie  Miejskim w Zatorze

odbędzie się  wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Zatorze

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie przez Burmistrza Zatora Raportu o stanie gminy.
 3. Wydanie opinii w sprawie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi  Zatora wotum zaufania.
 4. Informacja o realizacji  zadań przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze i Bibliotekę Publiczną w Zatorze.
 5. Informacja o sytuacji zdrowotnej mieszkańców, planowanych przedsięwzięciach zdrowotnych i inwestycyjnych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania  Narkomani  w 2018 roku. 
 7. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze za 2018 rok;
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Zator za 2018r.;
 • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zator  za 2018r.;
 • absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Gminy Zator  za 2018 rok po zapoznaniu się z :

a/ sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zator;

b/ sprawozdaniem finansowym;

c/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

d/ informacją o stanie mienia Gminy Zator;

e/ stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

 • zmiany Uchwały Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso;
 • nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej, połozonej w Zatorze przy ulicy Orzeszkowej.
 1. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.
 2. Zakończenie posiedzenia komisji.

 

                                                                                                 Przewodniczący RM w Zatorze

                                                                                                                        /-/  dr inż.  Stanisław Orlick

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-05-20 10:18
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl