do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE: wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zatorze 2019-06-17

OGŁOSZENIE
w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00
w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbędzie się posiedzenie wspólne
Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Zatorze

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia woli wsparcia organizacji pozarządowych w drodze utworzenia fundusz wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację na terenie Gminy Zator zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
2) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze;
3) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2019 r.;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
5) pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody;
6) zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Zatorze – obręb 6 oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej w drodze przetargu.
4. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia.

Projekty uchwał znajdują się w poniższym linku:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Wprowadził: Karol Matyjasik 2019-06-17 10:24
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl