do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-09-14

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Zatorze Nr XIII/126/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru sołectw Łowiczki i Rudze, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru sołectw Łowiczki i Rudze.

Przedmiotem planu są miejscowości Łowiczki i Rudze w ich granicach administracyjnych.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji planu.

Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 13 września 2018 r. do 11 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze w pok. nr 107, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, o godz. 11.00.

Uwagi i wnioski do projektu planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Zatora, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2018 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2018 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zatora.

 

Burmistrz Zatora

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
LOWICZKI_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg LOWICZKI_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:39 27.2MB LOWICZKI_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
LOWICZKI_PROGNOZA_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg LOWICZKI_PROGNOZA_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:39 6.15MB LOWICZKI_PROGNOZA_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
Prognoza srodowiskowa 5.pdf Prognoza srodowiskowa 5.pdf 18-09-13 07:40 636.82KB Prognoza srodowiskowa 5.pdf pobierz
RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:41 15.36MB RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_1_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:41 18.25MB RUDZE_MPZP_2000_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
RUDZE_PROGNOZA_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg RUDZE_PROGNOZA_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg 18-09-13 07:41 7.5MB RUDZE_PROGNOZA_ARKUSZ_2_wylozenie_wrzesien_2018.jpg pobierz
Ustalenia planu Lowiczki Rudze 6.pdf Ustalenia planu Lowiczki Rudze 6.pdf 18-09-13 07:42 378.26KB Ustalenia planu Lowiczki Rudze 6.pdf pobierz

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-09-06 07:32
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij