do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 24 lipca 2020 r. 2020-07-30

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia  24 lipca 2020 r.

 

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gminnej,  położonej 

                   w Podolszu , przeznaczonej  do sprzedaży  w formie bezprzetargowej na

                   poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

______________________________________________________________________________

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2,  art.37 ust.2 pkt.6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I.Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w Podolszu ,  będącej  własnością  Gminy Zator, oznaczonej  jako działka nr nr 616/75    o pow. 0.0116 ha, powstałej z podziału  dz 616/54, dla której prowadzona jest  księga  wieczysta  KR1E/00066035/8. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz  właściciela nieruchomości  przyległej,  w skład której wchodzą  działki:  nr  1672 o pow. 0.0474 ha, nr 1346/32    o pow. 0.0221 ha,  położone w Podolszu. Grunt gminny, zbywany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wg planu zagospodarowania przestrzennego  zbywana  nieruchomość położona  jest w terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią - 6MNz5 oraz             w terenie dróg publicznych – drogi główne - KD-G781(Z).

II. Cena nieruchomości :  4 238,00 +VAT ,słownie : cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem    złotych +VAT. 

 Niezależnie od należności za nieruchomość Nabywca poniesie  koszty  podziału, wyceny  oraz koszty map  wraz z wypisami  dla celów prawnych  w łącznej wysokości  2 496,90 zł brutto. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

III Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,
winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr  108 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19.

Wprowadził: Jarosław Momot 2020-07-30 12:30
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl