do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 2 stycznia 2020 r. 2020-01-09

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia 2 stycznia 2020 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej

                  przeznaczonej  do sprzedaży, położonej  w  Zatorze 

 

     Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.  z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.)  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,  będącej  własnością  Gminy Zator.

I. Przedmiotem  wykazu  jest nieruchomość  niezabudowana, położona w Zatorze – obręb 4, przy ul. Wadowickiej, obejmująca działkę  295 o pow. 0.0316 ha,  będąca własnością  Gminy Zator, dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu  prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00067024/5.

Nieruchomość według obowiązującego  planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie  zabudowy śródmiejskiej (16UM), znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej miasta Zatora wpisanej do rejestru zabytków decyzją A-482. Dokładny opis dotyczący  przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu,  zasad zagospodarowania nieruchomości   można  uzyskać  bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi publicznej - ul. Wadowickiej. Z uwagi na brak  możliwości zjazdu  z tej drogi na nieruchomość, przeznaczona jest ona do sprzedaży na  poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomość  wolna  jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena nieruchomości  25 680,00zł  netto

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

II. Nieruchomość  po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu, sprzedawana będzie w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr  108 w godzinach pracy Urzędu, tel.(33) 8412215 w.19.

VI. Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi Nabywca.

Wprowadził: Jarosław Momot 2020-01-09 12:12
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl