do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 1 września 2020 r. 2020-09-10


                                                                            

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia  1 września 2020 r.

 

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gminnej,  położonej 

                    Zatorze – obręb 4, w której  przeznaczony   do sprzedaży jest udział w wysokości 1/24,

                    w formie bezprzetargowej na   poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości

                   przyległej

______________________________________________________________________________

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2,  art.37 ust.2 pkt.6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.65 z póź. zmianami/  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

I.Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży   1/24  udziału  Gminy Zator   w nieruchomości  położonej   w Zatorze przy ul. T. Kościuszki, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  103/8 o pow. 0.0088ha, objętej  księgą  wieczystą KR1E/00066012/1.

Sprzedaż udziału w działce   103/8  nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela  (w udziale 1/24) nieruchomości przyległej, w skład której wchodzi   działka  nr 103/6 o pow. 0.0664ha,  położona w Zatorze, obręb 4.

Nieruchomość, w której zbywany jest udział gminy  stanowi wąski pas gruntu, z nieruchomością przyległą stanowi zwartą całość,  nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wg planu zagospodarowania przestrzennego  zbywana  nieruchomości położona  jest w terenie  zabudowy śródmiejskiej.

 

II.Cena  udziału w  nieruchomości : 310,00 +VAT ,słownie : trzysta dziesięć złotych +VAT.

 

 Niezależnie od należności za udział w nieruchomości  Nabywca poniesie  koszty wyceny  oraz koszty mapy   wraz z wypisem  dla celów prawnych  w łącznej wysokości  690,00 zł netto. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

 

III Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

 

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr  108 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19.

Wprowadził: Jarosław Momot 2020-09-10 14:28
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl