do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc kwiecień 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 9 kwietnia 2018r. 2018-04-12

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 752.2018

Burmistrza Zatora z dnia 9 kwietnia 2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia 9 kwietnia 2018r.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń stanowiących lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym:

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 87,27m2 usytuowany na parterze budynku w Zatorze przy ul. Bugajskiej 18 położonego na nieruchomości oznaczonej jako dz. 3/4 obr. 9 w Zatorze, stanowiącej własność Gminy Zator.

II.Opisany w pkt. I lokal przeznacza się do oddania w najem na okres 10 la tw trybie bezprzetargowym na rzecz Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZANz siedzibą 34-120 Andrychów, ul. Legionów 7.

III.

  1. Za dzierżawę nieruchomości ustala stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 9,12 zł/m2 miesięcznie + VAT.
  2. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ratach miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.
  3. Począwszy od 2019r. czynsz wzrastał będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku ujemnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość czynszu pozostanie na poziomie roku poprzedniego.
  4. Niezależnie od płaconego czynszu Najemca uiszcza podatek zgodnie ze stawkami jakie obowiązują na terenie Gminy Zator, jak i inne zobowiązania związane z wynajmem lokalu (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki i odpady komunalne).

 IV. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-04-12 08:39:49
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl