do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2017 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 15 maja 2017r. 2017-05-17

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 553.2017
Burmistrza Zatora z dnia 15 maja 2017r.

 

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora
z dnia 15 maja 2017r.

 

      Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym

 

I. Niniejszy wykaz obejmuje następującą nieruchomość:

 

Położenie

Nr  działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia [ha]

Minimalny czynsz

w skali roku

Termin płatności

Cel dzierżawy

Zator

obr. 1

dz. 135

KR1E/00062213/2

0,2748

200,00 zł/ha  

do

30 września danego roku

Cel rolny

 

W latach następnych czynsz wzrastał będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku ujemnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość czynszu pozostanie na poziomie roku poprzedniego.

II. Niezależnie od płaconego czynszu, którego termin zapłaty upływać będzie
z końcem września danego roku (czynsz płatny jednorazowo w stosunku rocznym) dzierżawca zostanie obciążony innymi należnościami związanymi z użytkowaniem gruntu (zobowiązania podatkowe).

III. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

Wprowadził: Martyna Kosowska 2017-05-17 12:44:14
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl