do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 11 maja 2018r. 2018-05-17

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 785.2018    

                                                                                        Burmistrza Zatora z dnia  11 maja 2018r.                                                                        

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia  11 maja 2018r.

 

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gminnej,  położonej 

                   w Smolicach , przeznaczonej  do sprzedaży  w formie bezprzetargowej

                   na   poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

______________________________________________________________________________

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2,  art.37 ust.2 pkt.6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w Smolicach, będącej własnością  Gminy Zator, oznaczonej  jako działka nr 795/10 o pow. 0.0086ha, objętej  księgą  wieczystą KR1E/00058182/4.  Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz  właściciela nieruchomości  przyległej,  w skład której wchodzą:  działka  nr 486 o pow. 0.0471, działka nr 487 o pow. 0.0504ha, działka  784 o pow. 0.0086ha, działka  785 o pow. 0.0118ha, objęte księgą wieczystą KR1E/00062905/0, położone w Smolicach. Grunt gminny, zabudowany w części  budynkiem mieszkalnym nie stanowiącym  własności Gminy Zator,  zbywany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wg planu zagospodarowania przestrzennego  zbywana  nieruchomości położona  jest w terenie  zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią.

 II.Cena nieruchomości :  1760,00 +VAT , słownie : tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych +VAT.

Niezależnie od należności za nieruchomość Nabywca poniesie  koszty  wyceny  oraz koszty map   wraz z wypisami  dla celów prawnych  w łącznej wysokości  750,00zł brutto. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

 

III Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 107 i 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19 i 26.

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-05-15 15:26:10
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl