do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc luty 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 1 lutego 2018r 2018-02-08

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 716.2018         

                                                                                          Burmistrza Zatora z dnia  1 lutego 2018r.                                                                       

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia  1 lutego 2018r.

 

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gminnej,  położonej 

                   w Trzebieńczycach , przeznaczonej  do zbycia                     

______________________________________________________________________________

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest nieruchomość gminna, przeznaczona do zbycia, położona w Trzebieńczycach, będąca  własnością  Gminy Zator, oznaczona  jako działka nr 23/2 o pow. 0.0173ha, objęta  księgą  wieczystą KR1E/00048579/1. Zbycie gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany na działkę 21/1 o pow. 0.0067ha położoną w Trzebieńczycach.

Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej oznaczonym na planszy planu symbolem 9 MRU15. Nieruchomość jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, stanowi fragment ogrodu przydomowego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę gminną, jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 II. Według wyceny rzeczoznawcy majątkowego cena nieruchomości wynosi: 3002,00 +VAT , słownie : trzy tysiące dwa złote +VAT.

III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez   okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,
winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19.

 

 

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-02-06 14:21:20
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl