do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc luty 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 1 lutego 2018r. 2018-02-08

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 714.2018         

                                                                                      Burmistrza Zatora z dnia  1 lutego 2018r.                                                                        

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia  1 lutego 2018r.

 

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gminnej,  położonej 

                    Zatorze – obręb 4 , przeznaczonej  do sprzedaży  w formie bezprzetargowej

                    na   poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

______________________________________________________________________________

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2,  art.37 ust.2 pkt.6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze – obręb 4, przy ul. T.Kościuszki, będącej własnością  Gminy Zator, oznaczonej  jako działka nr 103/7 o pow. 0.0039ha, objętej  księgą  wieczystą KR1E/00024116/4.  Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz  właściciela nieruchomości  przyległej,

w skład której wchodzą:  działka  nr 107 o pow. 0.0397ha objęta księgą wieczystą KR1E/00055001/1, działka nr 109 o pow. 0.0640ha objęta księgą wieczystą KR1E/00063272/0 położone w Zatorze, obręb 4.

Zbywany grunt gminny stanowi wąski pas gruntu, z nieruchomością przyległą stanowi zwartą całość,  nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ale może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wg planu zagospodarowania przestrzennego  zbywana  nieruchomości położona  jest w terenie  zabudowy śródmiejskiej.

II.Cena nieruchomości : 2742,00 +VAT , słownie : dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote +VAT.

 Niezależnie od należności za nieruchomość Nabywca poniesie  koszty podziału, wyceny  oraz koszty map   wraz z wypisami  dla celów prawnych  w łącznej wysokości  1370,00zł netto. Po stronie nabywcy są też koszty aktu notarialnego i opłat sądowych.

III Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,
winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 107 i 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.8412215 w.19 i 26.

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-02-06 14:11:06
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl