do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc wrzesień 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Podolszu oraz ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu tej nieruchomości do sprzedaży 2019-09-12

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245.2019
Burmistrza Zatora z dnia 30 sierpnia 2019r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Podolszu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Zator.

I. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Podolszu, obejmująca działkę 366/1 o pow. 0.0261ha, będąca własnością Gminy Zator, dla której w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00033514/0.
Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią. Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu, zasad zagospodarowania nieruchomości można uzyskać bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.
Nieruchomość posiada nieregularny, niekorzystny do zagospodarowania kształt, z uwagi na konfigurację może jednak poprawić zagospodarowanie nieruchomości przyległych, wolna jest od obciążeń i zobowiązań, posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę gminną nr 353/7, która nie stanowi drogi.
Cena nieruchomości 5 520,00zł netto
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o podatek VAT.

II. Nieruchomość po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu, sprzedawana będzie w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami 366/3, 1552, 367,1551.

III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.
- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowej nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 108 w godzinach pracy Urzędu, tel.(33) 8412215 w.19.

VI. Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi Nabywca.

zobacz działkę na mapie /kliknij tutaj/

Wprowadził: Karol Matyjasik 2019-09-12 09:25
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij