do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OBWIESZCZENIE 2018-03-13

DZ-6220.2017

Zator, 2018-03-13

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2017r, poz 1257.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna  ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków w sprawie  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice”

 

Burmistrz Zatora zawiadamia strony

 

  • O wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody postanowień uzgadniających realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice” i możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowień
  • O możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego z części złoża „Rabusiowice”

W związku z powyższym informuję, iż w terminie do dnia 27 marca 2018r, strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze (parter, pok. nr 107) w godzinach pracy Urzędu tj, od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 , wtorek od 900 do 1700

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze,

na tablicy ogłoszeń Sołectwa Podolsze i Smolice

na stronie internetowej Urzędu Miasta Zator (www.zator.pl)

 

 

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-03-13 13:26
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl