do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

BURMISTRZ ZATORA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 2019-11-07

BURMISTRZ ZATORA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na najem, na czas nieoznaczony, na cele handlowe lub biurowe, lokalu w budynku położonym w Zatorze, ul. Rynek 2.

Lokal posiadający powierzchnię użytkową 138,63m², usytuowany na parterze budynku Zator, Rynek 2 położony na dz. 181/4, obr. 4 Zator, dla której prowadzona jest księga wieczysta
o numerze KR1E/00059876/3.

Lokal posiada odrębne licznik prądu, wodomierz i gazomierz. Ogrzewanie w lokalu gazowe.

Przystosowanie lokalu do wymogów własnej działalności gospodarczej następuje na koszt Najemcy, a wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i uzgodnione z Wynajmującym.

Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 15,00 zł/m² w stosunku miesięcznym netto.

Ustalona w przetargu kwota czynszu podwyższana będzie o podatek VAT. W latach następnych czynsz wzrastał będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku ujemnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość czynszu pozostanie na poziomie roku poprzedniego.

Niezależnie od płaconego czynszu Najemca uiszcza podatek zgodnie ze stawkami jakie obowiązują na terenie Gminy Zator, jak i inne zobowiązania związane z wynajmem lokalu (energia, gaz, woda, ścieki i odpady komunalne na podstawie umów z dostarczycielami poszczególnych mediów).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2019r. godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu lub na jego konto BS Zator, nr 60813600000000154420000170 w kwocie 2.000,00 zł w takim terminie, aby na koncie Urzędu kwota została uznana najpóźniej w dniu 20 listopada 2019r.

Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium uczestniczy w przetargu osobiście lub przez uprawnionego pełnomocnika, w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny wydruk z CEIG lub odpis KRS.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu płaconego przez Najemcę. Wadium przepada w razie niepodpisania w terminie 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu umowy przez tę osobę. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, nie później niż 3 dni od dnia przetargu w kasie urzędu lub na wskazane przez nich konto. Najemca przy podpisywaniu umowy zobowiązany jest do wpłacenia kaucji
w wysokości 2.000,00 zł.

Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 106,
nr telefonu 33 8412 215 w. 28.

 

Oględziny przedmiotu najmu w dniu 18 listopada 2019r. w godz. 9:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zatorze www.zator.pl oraz BIP.

Wprowadził: Jarosław Momot 2019-11-07 15:37
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl