do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

725 lat Zatora 2017-11-20

725 lat Zatora

10 listopada br. nasza gmina obchodziła jubileusz 725 rocznicy nadania Zator praw miejskich. W tym dniu zaplanowano szereg uroczystości i wydarzeń.

Przed południem w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się konferencja naukowo - historyczna zatytułowana „Zator nieznany”. Sympozjum poprowadził dr Przemysław Stanko, jeden z autorów opracowywanej monografii Zatora. Oto zaprezentowe podczas konferencji referaty: „Dziedzictwo przyrodnicze Zatora i okolicy” mgr Robert Pyrc z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie; „Z prahistorii dorzecza Dolnej Skawy” dr Krzysztof Tunia z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; „Krajobraz kulturowy Zatora i okolicy w średniowieczu i w czasach nowożytnych” dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; „Alegorie zatorskie. Mieszkańcy Zatora na przełomie XVIII i XIX wieku”  dr Grzegorz Sztoler oraz „Życie codzienne Zatora w latach 1867-1939” mgr Paweł Hudzik z Archiwum Państwowego w Katowicach.

Prelegenci biorący udział w konferencji zaprezentowali wiele ciekawostek historycznych dotyczących Zatora i sołectw wchodzących w skład naszej gminy. Z wynikami ich pracy badawczej będzie można zapoznać się w opracowywanej „Monografii Zatora”. Wydanie publikacji zaplanowano na 2018 rok.

Po południu w Centrum Aktywizacji Zawodowej odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której zostały wręczone wyróżnienia Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej oraz Honorowy Obywatel Gminy Zator dla osób które w znaczący sposób przyczyniły się w swojej działalności do rozwoju Miasta i Gminy Zator.


W uroczystej sesji wzięli udział znamienici goście w tym Mariusz Makuch Burmistrz Zatora; Stanisław Orlicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze; Zbigniew Biernat Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej, były Burmistrz Zatora; Zbigniew Starzec Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Burmistrzowie oraz Wójtowie gmin powiatu oświęcimskiego i wadowickiego; Adam Merta Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego; János Molnár Burmistrz partnerskiej miejscowości Berekfürdő na Węgrzech, Jozef Hatvanyi Wiceburmistrz partnerskiej miejscowości Bojnice na Słowacji; dr Michał Wenklar Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie; Radni Powiatu Oświęcimskiego, Radni Gminy Zator, Proboszczowie parafii z terenu Gminy Zator, Franciszka Jarosz Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej; Maria Madej Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej, Franciszek Śmiech Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej; Maria Dudzińska Györfinė Honorowy Obywatel Gminy Zator; prof. Grażyna Korpal Honorowy Obywatel Gminy Zator; prof. Ireneusz Płuska Honorowy Obywatel Gminy Zator, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze; Sołtysi i Przewodniczący Osiedli; dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zator oraz Prezesi spółek komunalnych; przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych; mieszkańcy oraz przedstawiciele mediów.

Zebrani rozpoczęli uroczystość minutą ciszy ku pamięci mieszkańców którzy już odeszli, a którzy swoją postawą i działaniem przyczynili się do rozwoju naszej gminy.

Następnie zgromadzeni goście wspólnie z artystami z Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze odśpiewali uroczyście hymn Polski.

Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Stanisław Orlicki zaprezentował sylwetki osób uhonorowanych tytułem Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej oraz odczytał treść podjętych Uchwał.

Uchwałą Nr XXXVII/335/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017r. Radni Rady Miejskiej uhonorowali Panią Franciszkę Jarosz tytułem Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej

Uchwałą Nr XXXVII/336/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017r. Radni Rady Miejskiej uhonorowali Panią Marię Madej tytułem Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej

Uchwałą Nr XXXVII/337/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 października 2017r. Radni Rady Miejskiej uhonorowali Pana Franciszka Śmiecha tytułem Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej.

Wyróżnieni mieszkańcy otrzymali statuetkę i dokonali pamiątkowych wpisów do Księgi Zasłużonych dla Ziemi Zatorskiej. Podczas wystąpień osób wyróżnionych było wiele wzruszeń, podziękowań i ciepłych słów.

Podczas uroczystej sesji wręczono także kolejne ważne dla naszego samorządu wyróżnienie. Uchwałą nr XXXVII/338/17 z dnia 31 października 2017r Rady Miejskiej w Zatorze Radni Rady Miejskiej wyróżnili tytułem Honorowy Obywatel Ziemi Zatorskiej Pana Ireneusza Płuskę – Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Sylwetkę oraz zasługi Pana Profesora Ireneusza Płuski dla miasta i gminy Zator zaprezentował Sekretarz Zatora Piotr Domagała. Honorowy Obywatel prof. Ireneusz Płuska otrzymał odznakę, medal oraz legitymację.

Podczas sesji Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz, ofiarował ziemię z dawnego obozu zagłady pod budowę Kopca Niepodległości w Podolszu. Przedstawiciele węgierskiego miasta partnerskiego Berekfürdő przekazali m.in. statuetkę przedstawiającą dwa zrośnięte korzeniami i koronami dęby symbolizujące przyjaźń naszych narodów. Autorem statuetki jest  znany węgierski rzeźbiarz - Győrfi Lajos. Dodatkowo, Pan Stanisław Orlicki otrzymał od naszych węgierskich przyjaciół Nagrodę Świętego Władysława w postaci  statuetki przedstawiającej jego postać. Święty Władysław I urodził się w Krakowie ok 1041 roku, był królem Węgier z dynastii Arpadów, święty Kościoła katolickiego i patron Węgier.

Od zaproszonych gości na ręce Burmistrza Zatora Mariusza Makucha i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze Stanisława Orlickiego spłynęło wiele gratulacji i życzeń związanych z jubileuszem.

Po sesji Rady Miejskiej zaproszeni goście udali się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie czekała na wszystkich zgromadzonych miła niespodzianka. Jeden z zaproszonych na uroczystość gości Pan Janusz Bielecki skomponował i ofiarował miastu i gminie Zator utwór zatytułowany „Hymn Zatora”.

Janusz Bielecki – kompozytor, promotor, producent filmowy, mecenas sztuki i filantrop. Założyciel Fundacji Bielecki Art. Twórca muzyki solowej, kameralnej i symfonicznej. Jego dzieła znalazły się w repertuarze uznanych artystów jak i w programach prestiżowych sal koncertowych w Polsce i za granicą (m.in. Palau de la Música Catalana – Barcelona,  Großer Saal Musikverein - Wiedeń). Pomysłodawca międzynarodowego festiwalu Screen & Sound Fest – Let’s See The Music.

"Hymn Zatora" rozpisany jest na kwintet dęty blaszany, czyli na pięć instrumentów dętych. Atmosfera spokoju, wyciszenie, a jednocześnie emocje, które budzi piękno natury Zatora, pozwalające na oderwanie od otaczającej rzeczywistości, skłoniły autora do muzycznej refleksji. Wyraźnie odczuwalny jest również wydźwięk dumy z miejsca, z którego wywodzą się jego mieszkańcy, energii i rozwoju, które sobą reprezentują. Patetyczny, podniosły wszakże charakter utworu idealnie komponuje się jednak z sielankowym charakterem Zatora, który przemycono w początkowych wersach.

Janusz Bielecki – kompozytor

Aranżacje  - Ireneusz Boczek

Po odegraniu Hymnu Zatora odbyła się wizualizacja (mapping) wyświetlona na Płaskorzeźbie Ratusza Miejskiego w Zatorze a po wizualizacji w budynku dawnego sądu grodzkiego prezentacja wystawy i książki „Zator – Ludzie, miejsca, chwile” (Zator w starej fotografii) oraz promocja wydawnictw opracowanych na siedemset dwudziestą piątą (725) rocznicę lokacji Zatora.

FOTOGALERIA,
WIDEO-REALACJA

Wprowadził: Martyna Kosowska 2017-11-20 07:44
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl