do góry
Strona główna / Urząd / Rada Miejska / Sesje Rady Miejskie w Zatorze Online

Transmisja on-line Sesji Rady Miejskiej w Zatorze

 

Sesje Rady Miejskiej w Zatorze 2019 Sesje Rady Miejskiej w Zatorze 2018

 

XIV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 10.11.2019

XIII Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 26.09.2019
Z uwagi na problemy techniczne podczas nagrywania sesji do 32 minuty nie ma w materiale dźwięku.

XII Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 26.09.2019

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 09.07.2019

X Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 25.06.2019

IX Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 28.05.2019

VIII Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 30.04.2019

VII Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 26.03.2019

VI Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 26.02.2019

V Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 31.01.2019

IV Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 27.12.2018 cz.2

IV Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 27.12.2018 cz.1

III Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 30.11.2018

II Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 27.11.2018

I Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 17.11.2018

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 11.11.2018

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejkiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij