do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/21 Wniosek o opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajduja sie domki letniskowe

DZ/21 Wniosek o opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajduja sie domki letniskowe

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400 

ZOPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
DZ/21
Wymagane dokumenty: 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
Formularze do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

Opłaty:

Brak

Miejsce załatwienia sprawy: 32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter, pokój 108
Tel. 84 12 215 wew. 19
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1454, z późn. zmianami)

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie ze wskazaniem w deklaracji
Forma załatwienia sprawy:  Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: -
Uwagi:
  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia, w którym nieruchomość zacznie być wykorzystywana sezonowo.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
  3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Zatora, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.
  4. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 28 lutego, do dnia 31 maja., do dnia 31 sierpnia oraz do dnia 30 listopada br.) kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
deklaracja.pdf deklaracja.pdf 17-11-21 11:26 461.65KB deklaracja.pdf pobierz
klauzula RODO.docx klauzula RODO.docx 18-05-28 14:33 16.16KB klauzula RODO.docx pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij