Strona główna / Przetargi - nieruchomości
16-07OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 14 lipca 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do najmu, na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu  usytuowanego w budynku  przy ul. Rynek 19 w Zatorze
16-07Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej Zatorze
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze, przy ul.Piastowskiej  o pow. ogólnej 0,1310 ha, składającej się z dz.309/4 obr.4 o pow.0,0149 ha,  dz.310/6 obr.4 o pow.0,0533 ha oraz dz.310/9 o pow.0,0628 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 33 m² i pow. użytkowej 25,5 m².
16-07Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej Zatorze
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze, stanowiącej byłe wysypisko śmieci, zrekultywowane, z usytuowanymi na niej składnikami budowlanymi( zbiornik odcieków z drenowaniem), o powierzchni ogólnej 1,6315 ha
29-04OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.Nr 102 z   2010 r. poz.651 ze zm./,   Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
Ilość odwiedzin: