Strona główna / Przetargi - nieruchomości
21-10OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 20 października 2014 r. wykazu o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, położonej w Podolszu
urmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym, część nieruchomości gminnej o powierzchni 5 m², oznaczonej jako dz.1318 w Podolszu, która objęta jest księgą wieczystą KR1E/00033514/0 stanowiącej część ul.Widok. Przedmiotowy grunt przeznacza się do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, znaczonej jako dz. 1061/5 w Podolszu, z możliwością posadowienia ogrodzenia.
21-10OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 20 października 2014 r, w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gminnych położonych w Graboszycach przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Przedmiotem niniejszego wykazu jest  przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości stanowiących własność Gminy Zator, położonych w Graboszycach, oznaczonych jako dz. 710/3 o pow.0,0105 ha, objęta księgą wieczystą KR1E/00050997/4 oraz dz.726/99 o powierzchni 0,0041 ha, objęta księgą wieczystą KR1E/000241410/5. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, w skład której wchodzą działki:
Ilość odwiedzin: