Strona główna / Przetargi - nieruchomości
16-12OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 15 grudnia 2014 r.
Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na  okres  do  3 lat, na cel rolny,   na  rzecz   dotychczasowego dzierżawcy  gruntu
08-12Ogłoszenie BUrmistrza Zatora z dnia 3 grudnia 2014 r. wykazu nieruchomości przenaczonych do dzierżawy na rzecz TAURON S.A.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U z 2014 r., poz.518 z poźn.zmianami/  Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy  TAURON Dystrybucja S.A. w Bielsku-Białej
03-12Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gminnej położonej  w Zatorze  przeznaczonej do sprzedaży  w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
20-11Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej Zatorze
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w  Zatorze,  oznaczonej jako dz.25/15  o pow.0,2418 ha, będącej własnością Gminy Zator, objętej księgą wieczystą KR1E/00024116/4. Cena wywoławcza nieruchomości  68000  zł  netto
Ilość odwiedzin: