Strona główna / Przetargi - nieruchomości
20-11Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej Zatorze
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w  Zatorze,  oznaczonej jako dz.25/15  o pow.0,2418 ha, będącej własnością Gminy Zator, objętej księgą wieczystą KR1E/00024116/4. Cena wywoławcza nieruchomości  68000  zł  netto
20-11OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Graboszycach
Przedmiotem  wykazu  jest nieruchomość  niezabudowana, położona  w Graboszycach oznaczona jako dz.579/6   o pow.0,0160 ha, będąca własnością Gminy Zator, objęta księgą wieczystą KR1E/00024116/4. Cena nieruchomości 4606 zł netto.
20-11OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej położonej w Graboszycach
Przedmiotem niniejszego wykazu jest  przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości gminnej, położonej w Graboszycach,  oznaczonej jako dz. 678/1 o pow.0,0488 ha, objętej księgą  wieczystą KR1E/00024410/5. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, o powierzchni łącznej 7,2664 ha, w skład której wchodzą działki : nr 560/62 o pow.6,8778 ha, nr 560/48 o pow.0,2376 ha oraz nr 560/52 o pow.0,1519 ha,  ta. Nieruchomość przyległa objęta jest księgą wieczystą  KR1E/00038002/3.
12-11Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2014 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Zatorze przy ul.Piastowskiej
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze, przy ul. Piastowskiej  o pow. ogólnej 0,1310 ha, składającej się z dz.309/4 obr.4 o pow.0,0149 ha,  dz.310/6 obr.4 o pow.0,0533 ha oraz dz.310/9 o pow.0,0628 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 33 m² i pow. użytkowej 25,5 m².
Ilość odwiedzin: