[ Wstecz ]
Ochotnicza Straż Pożarna w Zatorze
Adres: 32-640 Zator, ul. Chrzanowska
Tel. (33) 8412 500
Rok założenia 1865

 

 
 
Dostępne galerie:
 
 
Typ – S – 3,
Przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
63 druhów
 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze:
Tomasz Kuśpik – Prezes (Kronikarz)
Krzysztof Bliźniak – Naczelnik
Marek Kurzak – Zastępca naczelnika
Jan Wieliczko – Sekretarz
Aleksandra Kędryna – Skarbnik
Mieczysław Zieliński – Członek
Tadeusz Kościelnik – Członek
Wiesław Adamus – Członek
Wojciech Gancarczyk – Członek

Komisja Rewizyjna:
Maciej Kędzierski – Przewodniczący
Rafał Kajfasz – Sekretarz
Jan Zieliński – Członek

 

 

 
 
 
Numer Krajowego Rejestru Sądowego     

0000029633

Numer identyfikacyjny REGON

070693891

Numer Identyfikacji Podatkowej 

5492029933

Numer konta 58813600000000010120000010

Charakterystyka OSP    
Jednostka Terenowa                
Włączona do KSRG            
Punkt alarmowania               
 
Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań:
             - gaśniczych                                                       
             - ratownictwa medycznego                                
Członkowie OSP czynni
Mężczyźni 45
Kobiety 18
 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Liczba drużyn 2      
Członkowie: Chłopcy   10    Dziewczęta   8

Liczba osób, które w ostatnim roku przystąpiły do MDP:
Chłopcy     2
                     
Liczba osób, które po opuszczeniu MDP pozostały w OSP i są aktywnymi strażakami:
Chłopcy     3   Dziewczęta   1
 
Strażnica
            Garaże:   Liczba stanowisk   3
            Tytuł prawny do siedziby OSP: Użyczenie 
 
Wyposażenie w sprzęt ratowniczy – samochody ratowniczo-gaśnicze
    do 15 lat     16-25 lat      powyżej 25 lat  
 Lekkie 2 t. <MMR ≤ 7,5 t.

2

   
Średnie 7,5 t. < MMR ≤ 14 t.  

1

 
Ciężkie MMR >14 t.   

1

 
       
* MMR – rzeczywista całkowita masa pojazdu

Sprzęt alarmowania i łączności:
- Syrena        
 - możliwość zdalnego uruchomienia (GSM, pager, radio itp.)        
- selektywne wywołanie      
- radiostacje nasobne              2    
Wyszkolenie

 

Liczba wyszkolonych  

Do przeszkolenia    

Szeregowcy OSP

25

3

Dowódcy OSP

13

2

Operatorzy sprzętu

4

3

Ratownicy medyczni

3

5

Naczelnicy OSP

4

2

Członkowie MDP

1

1

Dowódcy MDP

2

2

Członkinie KDP

10

2


                                                                                         
 
 
Ilość odwiedzin: