Strona główna / Oświata / Wiadomości
Zarządzenie Burmistrza Zatora w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze
Działając na podstawie art. 36a ust. l i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j .t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 póz. 572, z późn. zm.), art. 26 ust. l i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. póz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu...
Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników

Obchody Nauczycielskiego Dnia Pamięci i Pokoju
Od 27 kwietnia 1987 r. Nauczycielski Dzień Pamięci i Pokoju wszedł na stałe do kalendarza imprez w Graboszycach. W tym roku uroczystość ta odbyła się 9 maja 2014 ri miała wyjątkowy charakter,
Uczniowie Gimnazjum w Graboszycach wygrali dla szkoły interaktywną tablicę multimedialną
Klasy pierwsza i druga Gimnazjum w Graboszycach wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Żyj smacznie i zdrowo”. W ramach udziału w tym projekcie podczas lekcji wychowawczych i zajęć technicznych rozmawiali o zdrowym odżywianiu, o tym, co to jest porcja, albo jak nie marnować jedzenia. Na zakończenie kręcili filmy, które miały promować zdrowe odżywianie.
Święto Edukacji Narodowej w Zatorze

Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników

Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych
W związku z przystąpieniem Gminy Zator do Programu „Uczeń na wsi” Burmistrz Zatora informuje, że w terminie do dnia 30 września 2009r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok szkolny 2009/2010 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zator.
Stypendia dla najzdolniejszej młodzieży - MAŁOPOLSKA FUNDACJA STYPENDIALNA
JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH
Każda rocznica skłania do wspomnień, jednak 100 lat istnienia szkoły, to jubileusz szczególny. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach stanowi dla swych absolwentów niewyczerpane źródło wspomnień o dzieciństwie i młodości, o czasie, w którym zdobywali podstawową wiedzę o otaczającym świecie, o przyjaźniach, które właśnie tutaj się nawiązały.
Ilość odwiedzin: