do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZDW w Krakowie ponownie ogłosił przetarg na budowę obwodnicy Podolsza 2020-05-20

W dniu 19 maja 2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg nieograniczany na budowę obwodnicy Podolsza. Niezwykle cieszy nas ta wiadomość, z uwagi na fakt że tak ważna dla rozwoju naszego subregionu inwestycja będzie kontunuowana. Mamy nadzieję, że procedury i postępowanie przetargowe zostaną sprawnie przeprowadzone, a nowy wykonawca wejdzie na budowę jeszcze w tym roku. Przypominamy, że w kwietniu br. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wielokrotnym wezwaniu Wykonawcy do prowadzenia prac zgodnie z harmonogramem, w oparciu o zebrane informacje z terenu budowy, podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z Konsorcjum firm TRAKCJA PRKiI S.A. i PEUiM Sp. z o.o. na budowę tej obwodnicy. 

Według przyjętego harmonogramu, nową obwodnicą powinniśmy jeździć na przełomie 2021/2022.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi DW 781 w nowym przebiegu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie niewykonanych robót budowlanych obejmujących w szczególności realizację następujących prac:

 1. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);
 2. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 3. nasadzenia uzupełniające;
 4. roboty ziemne (wykopy, nasypy);
 5. budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę (w tym wykonanie nawierzchni ograniczającej emisję hałasu);
 6. budowa obiektów mostowych: wiaduktu nad linią kolejową oraz trzech małych mostów, w tym dokończenie jednego małego mostu nad potokiem (rowem) wraz z odcinkową korektą przebiegu potoku Rudzianka;
 7. budowa nowych skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę (w tym jednego ronda) wraz z rozbudową odcinków dróg krzyżujących się z planowaną obwodnicą i budową dróg łączących obwodnicę z układem dróg istniejących;
 8. budowa dróg serwisowych;
 9. budowa poboczy;
 10. budowa, przebudowa chodników;
 11. budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych;
 12. budowa i przebudowa systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami;
 13. budowa, przebudowa przepustów drogowych wraz z dostosowaniem do przejścia dla zwierząt drobnych;
 14. budowa urządzeń wynikających z ochrony środowiska (w tym: ekranów akustycznych, urządzeń naprowadzających na przejścia dla zwierząt i zabezpieczających przed wchodzeniem płazów na jezdnię);
 15. zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: elektroenergetycznych (napowietrznych i kablowych), wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych - na podstawie warunków technicznych pozyskanych od właścicieli sieci wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;
 16. budowa, przebudowa oświetlenia drogi;
 17. montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 18. stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome - grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe;
 19. zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w szczególności: ornitologicznego i herpetologicznego, zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej;
 20. zapewnienie nadzoru archeologicznego;
 21. roboty wykończeniowe i porządkowe;
 22. wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;
 23. stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych;
 24. sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
 25. przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie;
 26. pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji;
 27. promocja Projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 czerwca 2020 r. Termin wykonania inwestycji – 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Więcej informacji na stronie internetowej zdw.krakow.pl /kliknij tutaj/

Wprowadził: Karol Matyjasik 2020-05-20 11:13
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl