do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

Gmina Zator wśród czołówki samorządów województwa małopolskiego 2019-11-14

Uprzejmie informujemy że ogłoszono w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2019. Wśród grona liderów i najlepiej ocenionych samorządów ponownie znalazła się Gmina Zator.

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, która realizowana jest od 2010 roku przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W tegorocznym rankingu na 179 ocenianych samorządów Gmina Zator zajęła wysokie 16 miejsce.

Podczas przygotowywania rankingu wzięto pod uwagę następujące wskaźniki:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2016-2018
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2016–2018
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2016–2018
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2018 r.
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2016–2018
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r.
 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 – średni wynik w %
 8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2018 r.
 9. Saldo migracji na 1000 ludności w 2018 r.
 10. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r.
 11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2018 r.

Przeprowadzone w Rankingu analizy statystyczne staną się podstawą do dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W naszym regionie sąsiednie gminy zajęły następujące miejsca: Oświęcim – 8, Wadowice – 19, Chełmek – 24, Chrzanów 31, Andrychów – 40, Kęty – 67.

W ramach Rankingu ocenie poddane zostały wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Wprowadził: Karol Matyjasik 2019-11-14 14:22
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl