do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze z okazji Święta Miasta - 727 rocznicy lokacji Zatora 2019-11-12

10 listopada br. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się uroczysta XIV Sesja Rady Miejskiej w Zatorze z okazji 727-lecia Zatora, a także nadania wyróżnień Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej oraz Honorowy Obywatel Gminy Zator.

XIV Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze Szymon Matyja. Rozpoczęto ją wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski.

W uroczystej sesji wzięli udział: Radni Rady Miejskiej w Zatorze, Mariusz Makuch Burmistrz Zatora, Wojciech Kajdas Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego, Radni Powiatu Oświęcimskiego, Franciszek - Tam Burmistrz z partnerskiej miejscowości Bojnice na Słowacji, Józef Hatványi Wiceburmistrz Bojnic, Zlatica Sedlkákova Przewodnicząca Komisji Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Bojnicach, Gabriela Gaherova członkini Komisji Turystyki Rady Miejskiej w Bojnicach, Leonard Fila - mąż ś.p. Marii Fili Zasłużonej dla Ziemi Zatorskiej, Łukasz Fila - syn ś.p. Marii Fili Zasłużonej dla Ziemi Zatorskiej z rodziną, Ks. Jacek Wieczorek proboszcz parafii pw. śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, Zasłużeni dla Ziemi Zatorskiej: Franciszka Jarosz, Maria Madej, Wiesław Susek, Franciszek Śmiech, kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zator oraz prezesi spółek komunalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz przedstawiciele mediów.

Podczas sesji uczczono minutą ciszy mieszkańców naszej Gminy, których już z nami nie ma, a którzy swoją postawą i działaniem przyczynili się do jej rozwoju. W sposób szczególny wspomniano o ś.p. Marii Fili wieloletnim dyrektorze, nauczycielu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze i Prezesie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej.

Po przedstawieniu porządku obrad odegrano hymn Zatora skomponowany z okazji 725 lecia Zatora przez Janusza Bieleckiego, a następnie głos zabrał Burmistrz Zatora.

Kolejnym punktem uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zatorze było wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej”. 26 września 2019 roku Uchwałą Nr XII/65/19 Rada Miejska w Zatorze na wniosek Kapituły Odznaczenia uhonorowała ś.p. Marię Filę tytułem Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej. Burmistrz Zatora przedstawił zasługi i dokonania Pani Marii Fili na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Zator. Na scenie wręczono akt nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej oraz statuetkę Panu Łukaszowi Fili – synowi ś.p. Marii Fili . Po wręczeniu wyróżnienia - Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej, Pan Łukasz Fila zabrał głos oraz z rodziną dokonał pamiątkowego wpisu do Księgi Zasłużonych dla Ziemi Zatorskiej.

Kolejnym punktem uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zatorze było wręczenie wyróżnienia Honorowego Obywatela Gminy Zator. Uchwałą nr XIII/77/19 z 29 października 2019 r. Rady Miejskiej w Zatorze Radni Rady Miejskiej wyróżnili tytułem Honorowy Obywatel Ziemi Zatorskiej Pana Doktora Franciszka Tama Burmistrza Miasta Bojnice na Słowacji.

Sekretarz Zatora Piotr Domagała przedstawił zasługi i dokonania Franciszka Tama na rzecz międzynarodowej współpracy pomiędzy Zatorem a Bojnicami. Honorowy Obywatel Gminy Zator otrzymał akt nadania, odznakę, medal oraz legitymację. Następnie zabrał głos oraz dokonał pamiątkowego wpisu.

Po części oficjalnej Pior Januszyk - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu przedstawił prezentację na temat międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami w Podolszu i Bojnicach.

Po prezentacji Wiceprzewodniczący zakończył obrady XIV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Zatorze. W drugiej części uroczystości, odbył się recital fortepianowy Janusza Bieleckiego pt.: „Muzyka zmysłów”.

List Burmistrza Zatora z okazji Święta Niepodległości

10-11 listopada 2019 r. Świętowaliśmy urodziny miasta i naszą Niepodległość - strona ROK

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze - 10.11.2019 - nagranie video

 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze z okazji Święta Miasta - 727 rocznicy lokacji Zatora

  • 1
  • 2
Wprowadził: Jarosław Momot 2019-11-12 14:05
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl