do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc lipiec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych 2019/2020 2019-01-31

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator w roku szkolnym 2019/2020

Działając na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z pózn. zm.) Burmistrz Zatora określił: 

 • terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator.
 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZATOR
NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół publicznych na rok szkolny 2019 / 2020 zostały ustalone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator obowiązują kryteria naboru oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale nr XXXI/282/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator. W trakcie rekrutacji stosuje się również Zarządzenie nr 57.2019 Burmistrza Zatora z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator 

Na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Zator prowadzona jest rekrutacja do placówek realizujących wychowanie przedszkolne: 

przedszkola publiczne (9. godzinne): 

 1. Samorządowe Przedszkole Złota Rybka w Zatorze, Plac Jana Matejki 2, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 21 57; strona internetowa: www.zlotarybka.zator.pl
 2. Samorządowe Przedszkole w Podolszu, Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator telefon: 33 - 841 05 51, http://podolsze.webd.pl/
 3. Samorządowe Przedszkole w Rudzach, Rudze, ul Dworska 10, 32-640 Zator telefon: 33 - 848 55 56, strona internetowa:  http://pprudze120.przedszkolowo.pl/
 4. Samorządowe Przedszkole w Graboszycach, Graboszyce, ul. Wadowicka 145, 32-640 Zator telefon: 33 841 28 13

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5. godzinne ): 

 1. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zatorze, Kongresowa 11, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 08 03; strona internetowa: http://www.zsozator.pl
 2. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, Laskowa, ul. Zdrojowa 9, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 21 92; strona internetowa: http://www.splaskowa.cba.pl 
 3. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, Smolice, ul Edukacyjna 3, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 22 07; strona internetowa: http://www.spsmolice.edu.pl
 4. Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodzisko, ul. Grodowa 3, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 22 78; strona internetowa: https://spgrodzisko2.jimdo.com/  

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Zator:

 •  dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie,
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w godzinach pracy przedszkola.

Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola do którego obecnie uczęszcza dziecko to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Zator mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole / szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Zgodnie z art. 31. ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996) – dzieci w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Na rok szkolny 2019 / 2020 w Gminie Zator prowadzona jest rekrutacja do publicznych szkół podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zatorze, Kongresowa 11, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 08 03; strona internetowa: http://www.zsozator.pl 
 2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, Podolsze ul. Zatorska 37, 32-640 Zator telefon: 33 - 841 05 51, http://podolsze.webd.pl/
 3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Graboszycach, Graboszyce, ul. Wadowicka 145, 32-640 Zator Telefon: 33 841 28 13 
 4. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, Laskowa, ul. Zdrojowa 9, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 21 92; strona internetowa: http://www.splaskowa.cba.pl
 5. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, Smolice, ul Edukacyjna 3, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 22 07; strona internetowa: http://www.spsmolice.edu.pl 
 6. Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodzisko, ul. Grodowa 3, 32-640 Zator, telefon: 33 - 841 22 78; strona internetowa: https://spgrodzisko2.jimdo.com/

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Uchwała kryteria rekrutacji.pdf Uchwała kryteria rekrutacji.pdf 19-01-31 15:34 180.87KB Uchwała kryteria rekrutacji.pdf pobierz
zarządzenie rekrutacja 2019 P.pdf zarządzenie rekrutacja 2019 P.pdf 19-02-11 08:49 159.43KB zarządzenie rekrutacja 2019 P.pdf pobierz
zarządzenie rekrutacja 2019 SP1.pdf zarządzenie rekrutacja 2019 SP1.pdf 19-01-31 15:33 128.09KB zarządzenie rekrutacja 2019 SP1.pdf pobierz

Wprowadził: Karol Matyjasik 2019-01-31 15:20
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij