do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc luty 2020 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zatorze 2018-11-19

17 listopada br w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyła się  I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zatorze. Obrady otworzył radny senior Wiesław Susek, który powitał zebranych gości w tym radnych elektów, Burmistrza Zatora Mariusza Makucha, Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zatorze Pana Franciszka Mrowca, Kierowników Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz wszystkich zebranych gości.

Stwierdzono, że w sesji na podstawie listy obecności uczestniczy 15 radnych (ustawowy skład rady), co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.

 W pierwszym punkcie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Franciszek Mrowiec wręczył radnym  oficjalne zaświadczenia o wyborze a nowo wybrani Radni złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania, przeczytał najmłodszy radny Pan Krystian Szczygieł

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Radni wyczytywani kolejno z listy obecności złożyli ślubowanie.

Radny Senior pogratulował radnym i stwierdził niniejszym, że radni, którzy złożyli ślubowanie mogą przystąpić do wykonywania mandatu radnego Rady Miejskiej w Zatorze.

 Następnym punktem sesji Rady Miejskiej w Zatorze był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze.

Komisja Skrutacyjna w składzie Piotr Wyrobiec, Barbara Gołda i Tomasz Mruczek przeprowadziła głosowanie na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze.

Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze zgłoszono 2 kandydatury Pana Wacława Andrusikiewicza i Pana Stanisława Orlickiego. Po wyrażeniu zgody przez radnych na kandydowanie i prezentacji sylwetek odbyło się głosowanie.

Wybory na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze odbyły się w trybie tajnym.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Wyrobiec odczytał protokół z wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze. W wyniku głosowania Radni Rady Miejskiej w Zatorze wybrali na Przewodniczącego Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023 Pana Stanisława Orlickiego.

Radny Senior Wiesław Susek złożył gratulacje nowemu Przewodniczącemu i życzył owocnej współpracy .

Dalszą część sesji poprowadził nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze. Kolejnym punktem był wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze. Zgłoszono tylko jednego kandydata Pana Szymona Matyję. W wyniku głosowania Radni Rady Miejskiej w Zatorze wybrali na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023 Pana Szymona Matyję.

Po wyborach na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Franciszek Mrowiec wręczył Panu Mariuszowi Makuchowi oficjalne zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Zatora. Pan Mariusz Makuch obejmując Urząd Bumristrza Zatora złożył ślubowanie o treści:

„Obejmując Urząd Burmistrza Zatora, uroczyście ślubuję że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Na tym zakończono obrady I Sesji Rady Miejskiej w Zatorze kadencji 2018 – 2023.

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-11-19 13:28
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl