do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc marzec 2019 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

Z dziejów naszych … Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 726 rocznicy lokacji Zatora 2018-11-14

11 listopada br. w Regionalnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zatorze z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 726-lecia Zatora.

LIV Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze Stanisław Orlicki, która rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski.

W uroczystej sesji wzięli udział: radni Rady Miejskiej w Zatorze, Mariusz Makuch Burmistrz Zatora, Zbigniew Biernat Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, proboszcz parafii pw. ŚŚw. Wojciecha i Jerzego Jacek Wieczorek, Sławomir Habas Komendant Komisariatu Policji w Zatorze, Profesor Grażyna Korpal Honorowy Obywatel Gminy Zator, Profesor Ireneusz Płuska Honorowy Obywatel Gminy Zator, Franciszka Jarosz Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej, Maria Madej Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej, Franciszek Śmiech Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej, prof. dr hab. Łukasz Konieczko, Wiesław Susek, radni Powiatu Oświęcimskiego, Sołtysi i Przewodniczący Osiedli z Miasta i Gminy Zator, Kierownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zator oraz Prezesi spółek komunalnych, dr Przemysław Stanko, radni elekci gminy Zator i powiatu oświęcimskiego, przedstawiciele Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych (Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, Doliny Karpia, Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego, KGW, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych, Stowarzyszeń i Fundacji Oświatowych i Kulturalnych), Przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz przedstawiciele mediów.

Po przedstawieniu porządku obrad głos zabrał Burmistrz Zatora, który odczytał okolicznościowy list z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i 726 lat Zatora. W następnej kolejności odbyło się wystąpienie Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Biernata.

Po zabraniu głosu przez Burmistrza Zatora oraz Posła na Sejm RP radni Rady Miejskiej w Zatorze przyjęli Rezolucję w sprawie upamiętnienia czynu niepodległościowego mieszkańców gminy Zator. Z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości dr Przemysław Stanko przedstawił prezentację nt. ruchów niepodległościowych na terenie Gminy Zator.

Kolejnym punktem uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zatorze było wręczenie wyróżnienia Honorowego Obywatela Gminy Zator. Zgodnie z  Uchwałą nr LIII/431/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30.10.2018 r. Radni Rady Miejskiej wyróżnili tytułem Honorowy Obywatel Ziemi Zatorskiej Pana Profesora Łukasza Konieczko – Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Sekretarz Zatora Piotr Domagała przedstawił zasługi i dokonania prof. Łukasza Konieczko na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Zator.

Profesor Łukasz Konieczko - Artysta malarz, urodzony w 1964 roku w Krakowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W latach 1984-1990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, w pracowniach prof. Juliusza Joniaka i doc. Zbigniewa Grzybowskiego (od 1986 r.). W 1988 roku ukończył staż stypendialny w pracowni prof. Wernera Knauppa w Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze. Dyplom z wyróżnieniem w 1990 roku w pracowni doc. Zbigniewa Grzybowskiego. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury
i Sztuki. Od 1990 pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 2005 zatrudniony na stanowisku profesora ASP, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, gdzie od 2012 prowadzi Pracownię Malarstwa. Od 2011 kierownik Katedry Sztuk Pięknych. W kadencji 2005-2008 prodziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, a w latach 2008-2012 prorektor do spraw studenckich tejże. W 2016 roku otrzymał tytuł profesora w dziedzinie sztuki.

W latach 2004-2011 równolegle prowadził Pracownię Malarstwa dla studentów I roku studiów na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, a w 2012 przez jeden semestr prowadził autorską pracownię rysunku dla studentów roku dyplomowego.

Autor osiemnastu wystaw indywidualnych, udział w ponad dziewięćdziesięciu wystawach w kraju i za granicą (Litwa: 1991; Francja: 1992; Niemcy: 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2001, 2002, 2016; Holandia: 1992; USA: 1992, 1993, 1994; Szwajcaria: 1994; Szwecja: 1995; Belgia: 1995; Dania: 1998; Ekwador: 2005; Chorwacja: 2008; Hiszpania: 2010, 2011, Chiny 2016; Bułgaria 2018).  Założyciel Galerii „4 Ściany” na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, którą prowadzi od 2007 roku (do 2016 roku zorganizował ponad 70 wystaw, głównie promujących środowisko artystyczne Uczelni). Czasami pisuje o artystach i ich dziełach (autor ponad 70 tekstów krytycznych, recenzji i komentarzy).

W latach 2008-2011 opiekun galerii „ASP w PWST” działającej do 2011 roku w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, również inicjator powstania „Galerii promocyjnej” na ASP w Krakowie (w gmachu głównym), którą prowadził w roku akademickim 2011-2012 (w ramach obowiązków prorektorskich). Współtwórca reformy kwartalnika „Wiadomości ASP (w 2010 roku), do dnia obecnego członek zespołu redakcyjnego. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

Prof. Łukasz Konieczko jest inicjatorem i organizatorem plenerów malarsko-rzeźbiarskich dla studentów IV roku studiów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Plenery zakończone wystawą (najpierw w Ośrodku Kultury w Zatorze, a od 2010 w Galerii „Szklanej” w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze) oraz publikacją. Projekt trwa od 2006 roku, odbyło się 13 plenerów, 12 wystaw i wydano 12 poplenerowych publikacji. W ramach plenerów odbywały się także warsztaty artystyczne i wykłady dla młodzieży z Gminy Zator.

Był współorganizatorem i jednym z autorów prac wystawy „V Katedra – malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika; wystawa artystów - pedagogów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie” - otwarcie Galerii „Szklanej” ROK Zator 2010.

Zaprezentował swoją twórczość podczas indywidualnej wystawy malarstwa „Rekapitulacja”, Galeria „Szklana”ROK Zator 2013.

Był pomysłodawcą, współorganizatorem i jednym z autorów prac wystawy prezentującej dzieła powstałe podczas plenerów rzeźbiarsko-malarskich „Zatorskie plenery”, zorganizowanej z okazji 10-lecia współpracy ASP w Krakowie z gminą Zator, Galeria „Rynek 2”, Galeria „Szklana” ROK Zator. Jest także autorem publikacji „Zatorskie plenery 2006-14”, wydawnictwo ASP, 2015 r.

Był pomysłodawcą i współorganizatorem „Dnia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki” , imprezy promocyjnej połączonej z wystawą „Zatorskie plenery 2006-2014 w szymbarskim Kasztelu”.

Był pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym Międzyuczelnianych Warsztatów Plenerowych ZA-TOR / 2017, z udziałem studentów i wykładowców: Katedry Sztuk Pięknych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pracowni Malarstwa nr 3 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a także współorganizatorem i jednym z autorów prac poplenerowych wystaw w Zatorze, Radomiu, Krakowie i Rzeszowie.

Następnie głos zabrali Prof. Ireneusz Płuska oraz Prof. Grażyna Korpal, która dokonała laudacji Pana prof. Łukasza Konieczko. Na scenie wręczono akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zator dla Pana Profesora Łukasza Konieczko.

Honorowy Obywatel Gminy Zator otrzymał odznakę, medal oraz legitymację. Profesor Łukasz Konieczko dokonał pamiątkowego wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Zator.

 Podczas uroczystej Sesji Rada Miejska w Zatorze na wniosek Kapituły przyznała wyróżnienie „Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej” dla mieszkańca Gminy Zator, który swoją postawą, pracą i działalnością społeczną przyczynił się dla rozwoju i dobra lokalnej społeczności „Naszej Małej Ojczyzny”. Uchwałą Nr LIII/430 z dnia 30.10.2018  Rady Miejskiej w Zatorze Radni Rady Miejskiej uhonorowali Pana Wiesława Suska tytułem Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej

 Sylwetkę Pana Wiesława Suska, przedstawił Sekretarz Zatora Piotr Domagała.

 Pan Wiesław Susek cieszy się w swoim środowisku powszechnym uznaniem i szacunkiem, znany jest z dużego zaangażowania w sprawy istotne społecznie oraz konsekwentnego i skutecznego działania. Z uwagi na jego dotychczasowe dokonania, nadanie mu tytułu Zasłużony Dla Ziemi Zatorskiej jest wszech miar uzasadnione.

Pan Wiesław Susek zawodowo przepracował 34 lata w Kopalni Węgla Kamiennego „Janina" w Libiążu. Zajmował tam stanowisko funkcyjne wyższego dozoru górniczego w dziale BHP jako kierownik działu szkolenia zawodowego. Za swoje osiągnięcia zawodowe i społeczne otrzymał: brązowy, srebrny i złoty Krzyż Zasługi oraz Sztandar Pracy i wiele innych odznaczeń branżowych. W chwili obecnej, mimo emerytury, nadal czynnie wykonuje obowiązki wynikające z uprawnień zawodowych. W latach 1988- 1989 społecznie pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Czynu Pomocy Szkole przy Szkole Podstawowej w Zatorze. W 1989 r stanął na czele Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zatorze. W wyniku działań tego Komitetu zostało wybudowane nowoczesne skrzydło szkoły, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum i Wielozawodowy Zespół Szkół. Należy podkreślić, że z pomieszczeń szkolnych korzystają uczniowie z całej Gminy Zator. Pracą tegoż Społecznego Komitetu kierował w latach 1989 - 1993. Na owe czasy było to niemal heroiczne przedsięwzięcie zważywszy na fakt, że większość środków finansowych trzeba było pozyskiwać społecznie, materiały budowlane były trudno dostępne i trzeba było wielu starań by je pozyskać. Dzięki tej rozbudowie zdecydowanie poprawiła się baza dydaktyczna na czym skorzystali przede wszystkim uczniowie. 13 nowoczesnych sal lekcyjnych w pełni wyposażonych i nauka na jedna zmianę to wymierne efekty działań Komitetu.

W roku szkolnym 1993- 1994 Komitet Rozbudowy rozpoczął remont starego budynku szkoły. Wymieniono tam instalację elektryczną, wodną, wykonano malowanie a także grodzenie całego zespołu szkolnego. Ważną przesłanką w tych działaniach było poparcie i zaufanie Zatorzan do kierowanego przez Pana Wiesława Suska Komitetu Społecznego, co znalazło bezpośrednie przełożenie w postaci finansowej, bezpośredniej pomocy potrzebnym sprzętem oraz pracy fizycznej wykonywanej na rzecz szkoły. Za tę działalność Pan Wiesław Susek został uhonorowany tytułem „Przyjaciel szkoły"-

W 1998 roku został radnym Rady Miejskiej w Zatorze. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze w latach 1998- 2002. W tym czasie, jako Radny został również oddelegowany i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich w Krakowie.

Od roku 2001 będąc działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej nadal pełni funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej i Renowacji Zatorskich Zabytków. Do najważniejszych dokonań Rady pod Przewodnictwem Pana Wiesława Suska należy zaliczyć odrestaurowane: figurę św. Rocha u zbiegu ulic Kościuszki z Krakowską, figurę św. Jana Kantego zlokalizowaną przed zatorskim kościołem, figurę św. Jana Nepomucena przy ulicy Piastowskiej, krzyż przydrożny na skrzyżowaniu ulicy Wadowickiej i Parkowej, ołtarz główny w zatorskim kościele wraz z dwoma obrazami: Matki Boskiej Śnieżnej z bocznymi wizerunkami klęczących po obu stronach postaci św. Wojciecha i Jerzego oraz obrazu, który jest usytuowany po odnowieniu w bocznej nawie po lewej stronie nad wejściem do tzw. "babińca". Fundatorami ołtarza byli Natalia i Maurycy Potoccy. Ich wizerunki są wkomponowane w ołtarz. Rada dofinansowała prace konserwatorskie figury św. Jana Nepomucena w Podolszu. W zatorskim kościele Parafialnym zostały wymienione okna, z pojedynczej szyby na zespoloną z trzecią szybą tzw. surówką pod witraże. Wykonano również prace renowacyjne ściany frontowej zatorskiego kościoła wraz z drzwiami i krzyżem w górnej części zwieńczenia elewacji. Odnowiono XIX wieczny nagrobek rodziny Piernikarskich, rodziny Olechów również z XIX wieku, rodziny Stanclików oraz nagrobek rodziny Dżyżdżyków, również XIX wieczny. Wszystkie wymienione prace były możliwe dzięki pozyskiwaniu środków podczas kwest na cmentarzu (orgaznizowanych przez Radę), dobrowolnych wpłat mieszkańców, darowizn od Polonii Amerykańskiej, dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urzędu Miejskiego w Zatorze i Parafii Rzymsko- Katolickiej w Zatorze. Całkowity dotychczasowy koszt w/w prac w okresie 10-cio letniej działalności wynosi około 300 tysięcy złotych. Po jego przewodnictwem Rada Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków wielu zabytków w tym również w latach od 2013  do 2017 wykonała renowację 13 zabytkowych nagrobków,  które wymagały pilnej odnowy.  Po odnowie przeniesiono je na nowe  lapidaria. W 2017 roku wykonano tablice pamiątkową z granitu z nazwiskami mieszkańców  Zatora, którzy swoim życiem  i pracą  zawodową wpisali się w historię Miasta Zatora.  Na tablicy napis „PRO-MEMORIA” (ku pamięci tych którzy odeszli  zostawiając wiele cennych śladów  i dokonań swojego życia. Tablica ta wpisuje się w 725 rocznicę lokacji  Miasta Zatora. W 2018 roku rozpoczęto prace  renowacyjne na zatorskim Cmentarzu  przy odnowie dwóch zabytkowych  nagrobków XIX  w.  śp. Wojciecha Stybaka oraz Cisowski Józef z przeniesieniem  lapidarium.  W roku 2018 przy dużym zaangażowaniu Pana Wiesława Suska prowadzony jest remont (od lipca do listopada)  kapliczki Domkowej we wsi Graboszyce (Czarcza).

Pan Wiesław Susek Od 1994 roku jest aktywnym członkiem Duszpasterskiej Rady Parafialnej. W 1995 r. zainicjował powstanie grupy sztandarowej górników mundurowych w Zatorze, która bierze udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Obecnie przewodniczy Zatorskiemu Bractwu czcicieli św. Barbary. W latach 2007- 2011 pełnił funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału IV Prawa Pracy. Od 2008 roku pełni funkcję sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa śp. Kapłana z Bachowie, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w styczniu 2011 r. w Kurii Krakowskiej.

W latach 2010- 2014 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej i jako przedstawiciel Towarzystwa został członkiem Komisji Społecznej przy Urzędzie Miasta Zatora ds. oceny wniosków składanych przez organizacje i stowarzyszenia o dofinansowanie. Od 2011 roku jest członkiem Stowarzyszenia Dolina Karpia. Od 2018 roku członek Rady Społecznej przy Banku Spółdzielczym w Zatorze.

Jest pomysłodawcą i inicjatorem powstania w Zatorze tzw. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współautor wystawy fotograficznej „Pomniki, Krzyże i kapliczki Zatorszczyzny” oraz inicjator wielu działań o charakterze kulturalnym, propagator wiedzy o historii zatorskich zabytków, o których informacje przekazuje do środków masowego przekazu.

Pan Wiesław Susek w roku 2017 otrzymał zaszczytne wyróżnienie przyznawane przez Marszałka Województwa Małopolskiego pn. „Amicus Hominum” dla osób działających  na rzecz dobra innych  i wieloletnie pełne zaangażowanie na rzecz zachowania  lokalnego dziedzictwa  Kulturowego  i Historycznego Ziemi Zatorskiej.

W uznaniu Jego zasług w dziedzinie szeroko pojętej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem pracy społecznej na rzecz ratowania i restaurowania zatorskich obiektów zabytkowych będących dziedzictwem historycznym mieszkańców Ziemi Zatorskiej, oraz za działania w aspekcie popularyzowania wiedzy o regionie oraz kształtowania zachowań społecznych w odniesieniu do historii i tradycji regionu, przyznanie odznaczenia Zasłużony Dla Ziemi Zatorskiej jest zasadne.

Wyróżniony otrzymał Statuetkę oraz List gratulacyjny. Po wręczeniu wyróżnienia - Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej dokonał pamiątkowego wpisu do Księgi Zasłużonych dla Ziemi Zatorskiej. Kolejnym punktem uroczystej sesji było podsumowanie kadencji 2014 -2018 którą przedstawił Burmistrz Zatora.

Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Zatorze Burmistrz Zatora wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej podziękowali radnym i sołtysom w związku z upływem VII  kadencji  Rady Miejskiej w Zatorze.

Na zakończenie uroczystej sesji Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Burmistrzowi za wspólną udaną, pełną pracy i dobrej współpracy kadencję a także wszystkim mieszkańcom, pracownikom samorządowym,  instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom oraz  przedsiębiorcom za współpracę i ogromny wkład wniesiony na rzecz budowy i rozwoju Miasta i Gminy Zator.

Wideo relacja z Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Zatorze w dniu 11 listopada 2018 r.

 

 

FOTOGALERIA ROK
FOTOGALERIA KULTURALNY POWIAT

 


Bieg Niepodległościowy - FOTOGALERIA KULTURALNY POWIAT

Wprowadził: Martyna Kosowska 2018-11-05 14:08
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl