do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2018 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

Uchwała antysmogowa - gminy zobligowane do kontroli przestrzegania przepisów w sprawie ochrony powietrza 2017-06-30

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w dniu 23 stycznia 2017 roku uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta jest pierwszą regulacją w Polsce, która na terenie całego województwa wprowadza standardy emisji dla kotłów i kominków, a także eliminuje spalanie paliw złej jakości.

Przepisy wskazanej powyżej uchwały wchodzą w życie już 1 lipca 2017 roku!

Uchwała antysmogowa przewiduje stopniowe wdrażanie przepisów, które w pierwszej kolejności mają ograniczyć powstawanie nowych źródeł emisji. W związku z tym od 1 lipca 2017 roku powinny być instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzenia w sprawie tzw. ekoprojektu (nie jest wystarczające spełnianie przez kocioł norm klasy 5). Jednocześnie wskazuje się, iż do końca 2022 roku ma nastąpić wymiana kotłów na węgiel lub drewno, niespełniających żadnych norm emisyjnych. Z kolei do końca 2026 roku powinno się wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4). Istniejące przed 1 lipca 2017 roku kotły klasy 5 mogą być eksploatowane „bezterminowo”. Należy zaznaczyć, że od 2023 roku istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% będą musiały być wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr).

Od 1 lipca 2017 roku zakazane będzie spalanie mułów i flotów węglowych (węgla o uziarnieniu poniżej 3 mm). Nie będzie także możliwe spalanie paliw, które zawierają więcej niż 15% tej drobnej frakcji węgla (uniemożliwienie stosowania dodatków mułów i flotów węglowych do grubszych granulacji węgla). Na mocy uchwały, zakazane będzie również spalanie drewna i innej biomasy o wilgotności powyżej 20% (uzyskanie powyższej wilgotności drewna możliwe jest poprzez jego sezonowanie co najmniej 2 lata).

Mając na uwadze powyższe, gminy zostały zobligowane do prowadzenia kontroli przestrzegania przez mieszkańców przepisów o ochronie środowiska, w tym wymagań uchwały sejmiku województwa małopolskiego stanowiącej akt prawa miejscowego (uchwała antysmogowa). Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, upoważnieni przez Burmistrza pracownicy, w związku z prowadzeniem kontroli, będą uprawnieni m.in. do wstępu na teren poszczególnych nieruchomości (bez posiadania tzw. „nakazu”), przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji lub żądania okazania dokumentów.

Zgodnie z przywołanym aktem prawnym wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

Więcej informacji dotyczących eksploatacji systemów ogrzewania oraz dopuszczonych do użytkowania kotłów znajduje się w prezentacji oraz w treści uchwały antysmogowej, które zamieszczone są poniżej. Dodatkowe materiały pozyskać można również ze strony internetowej http://powietrze.malopolska.pl/

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Uchwala antysmogowa - prezentacja.pdf Uchwala antysmogowa - prezentacja.pdf 17-06-30 13:58 573.71KB Uchwala antysmogowa - prezentacja.pdf pobierz
Uchwała antysmogowa - akt ogłoszony.pdf Uchwała antysmogowa - akt ogłoszony.pdf 17-06-30 13:57 140.28KB Uchwała antysmogowa - akt ogłoszony.pdf pobierz

Wprowadził: Martyna Kosowska 2017-07-26 09:07:24
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl