do góry

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Zator w 2020 roku. 2020-01-24

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Zator  w 2020 roku.

    Informacja podana na podstawie art. 13 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb lub procedura

Orientacyjna wartość brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

Uwagi

1.

I. Wyposażenie pracowni obróbki mechanicznej;

II. Wyposażenie pracowni gastronomicznej;

III. Wyposażenie pracowni informatycznej;

w Wielozawodowym Zespole Szkół w Zatorze.

Dostawy

Przetarg nieograniczony w 3 częściach

I.   60.000,00

II.  37.000,00

III. 83.000,00

 = 180.000,00

I-II kw. 2020

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze śr. UE

2.

Wdrożenie nowych form i metod nauczania poprzez implementację systemu chmurowego do blended learningu – zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do 3 Szkół Podstawowych w Gminie Zator.

Dostawy

Przetarg nieograniczony

250.000,00

I-II kw. 2020

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze śr. UE

3.

Nowi profesjonaliści w Gminie Zator – szkolenia i kursy

Usługi

Przetarg nieograniczony

331.586,00

I-II kw. 2020

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze śr. UE

4.

Budowa dróg wewnętrznych wraz z sieciami infrastruktury na os. w Graboszycach.   

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

I  etap  140.000,00

I-II kw. 2020

 

5.

Przebudowa placu przy przedszkolu Złota Rybka w Zatorze.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

I etap 420.000,00

I-II kw. 2020

 

6.

Remont ul. Zdrojowej w Laskowej.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

380.000,00

I-II kw. 2020

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z FDS

7.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm. Zator" o łącznej długości ok. 4,5 km.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

4.000.000,00

II-III kw. 2020

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze śr. UE

8.

Autobus szkolny

Usługi  

Przetarg nieograniczony

180.000,00

II kw. 2020

 

9.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Zator w instalacji komunalnej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.700.000,00

II-III kw. 2020

 

10.

Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Zator w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.500.000,00

III-IV kw. 2020

 

 

Wprowadził: Marcin Stramecki 2020-01-24 11:34
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl