do góry

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Zator w 2019 roku. 2019-01-22

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Zator  w 2019 roku.

Informacja podana na podstawie art. 13 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  1. p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb lub procedura

Orientacyjna wartość brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

Uwagi

1.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zator. Dofinansowanie w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Dostawy

Przetarg nieograniczony

600.000,00

I kw. 2019

 

2.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grodzisko, Gmina Zator. (2019 r. - I etap, 2020 r. – II etap).  

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

I i II etap  6.000.000,00

II-III kw. 2019

 

3.

  1. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej w Rudzach.
  2. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w Zatorze.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony w 2 częściach

280.000,00

II-III kw. 2019

 

4.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. w Graboszycach – I etap.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

140.000,00

III kw. 2019

 

5.

Modernizacja drogi wewnętrznej (rolniczej) nr 98K,  w Zatorze.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150.000,00

II kw. 2019

 

6.

Modernizacja Zespołu Szkół w Zatorze, etap I.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400.000,00

II-III kw. 2019

 

7.

Przebudowa i rozbudowa  budynku Samorządowego Przedszkola w Zatorze – etap I.  

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150.000,00

I-II kw. 2019

 

8.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Zator w RIPOK w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.300.000,00

II-III kw. 2019

 

9.

Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Usługi

Przetarg nieograniczony

750.000,00

III-IV kw. 2019

 

Burmistrz Zatora

Wprowadził: Marcin Stramecki 2019-01-22 16:14
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl