do góry

Zamówienia publiczne

DI.271.7.2019 „zbiorcze zestawienie otwartych ofert…” z informacjami, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 2019-11-14

Zator, dnia 14.11.2019 r.   

DI.271.7.2019

 

 

           Zamawiający zamieszcza w załączeniu „zbiorcze zestawienie otwartych ofert…” w przetargu nieograniczonym na Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wraz z informacjami, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszyscy oferenci zaakceptowali warunki płatności zawarte we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu (fax lub e-mail oraz oryginał pocztą) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 

Zator, 14.11.2019 r.                                                              

 

Burmistrz Zatora

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf 19-11-14 12:11 1.16MB Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pobierz

Wprowadził: Marcin Stramecki 2019-11-14 12:04
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl