do góry

Zamówienia publiczne

DI.271.7.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2019-10-31

Ogłoszenie nr 540233770-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.
Zator:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614581-N-2019
Data: 25/10/2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Zatora, Krajowy numer identyfikacyjny 53107400000000, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego  1, 32-640  Zator, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 412 215, e-mail gmina@zator.pl, faks 33 84 10 206.
Adres strony internetowej (url): www.zator.pl
 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-04, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-08, godzina: 8:00
Wprowadził: Marcin Stramecki 2019-10-31 10:08
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl