do góry

Zamówienia publiczne

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Zator w 2019 roku. 2019-10-21

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Zator   w 2019 roku.

Informacja podana na podstawie art. 13 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  1. p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb lub procedura

Orientacyjna wartość brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał)

1.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zator. Dofinansowanie w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Dostawy

Przetarg nieograniczony

600.000,00

I kw. 2019

2.

Modernizacja drogi wewnętrznej (rolniczej) nr 98K,  w Zatorze.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150.000,00

II kw. 2019

3.

Modernizacja Zespołu Szkół w Zatorze, etap I.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400.000,00

II-III kw. 2019

4.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Zator w RIPOK w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.300.000,00

II-III kw. 2019

5.

Odbieranie i transport do zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Zator w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Usługi

Przetarg nieograniczony

750.000,00

III-IV kw. 2019

 

21.10.2019 r.      Burmistrz Zatora

Wprowadził: Marcin Stramecki 2019-10-21 14:40
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl