do góry
Strona główna / Gospodarka / Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa Aktywności Gospodarczej

Strona internetowa:

Zatorkiej Strefy Aktywności Gospodarczej - www.strefa.zator.pl/pl

Strefy Rozwoju Gospodarczego ulokowane są w zachodniej części miasta w sąsiedztwie planowanej obwodnicy łączącej drogę krajową nr 44 z kierunku Oświęcimia z drogą nr 28 z kierunku Wadowic. W pierwszym etapie powstaną obszary o łącznej powierzchni 33 ha:

 • G-1 o powierzchni 7,6 ha
 • G-2 o powierzchni 4,8 ha
 • G-3 o powierzchni 4,8 ha
 • G-4 o powierzchni 15,8 ha

W kolejnym etapie wydzielone zostaną obszary:

 • G-5 o powierzchni 15,0 ha
 • G-6 o powierzchni 20,0 ha
 • G-7 o powierzchni 10,0 ha

Rozwojowi produkcji i usług w tym rejonie sprzyja i determinuje go korzystne położenie w sąsiedztwie dużych centrów rozwoju gospodarczego: Górnośląskiego Okręg Przemysłowego i Krakowa oraz aglomeracji Bielska-Białej. Łącznie daje to w najbliższym zasięgu komunikacyjnym ok. 5 - 6 mln mieszkańców. Przez miasto Zator przebiegają drogowe powiązania komunikacyjne na kierunku wschód - zachód: Oświęcim - Kraków, oraz północ - południe: Katowice - Wadowice - Andrychów. Odległości od miast:

 • Kraków: 40 km
 • Katowice: 45 km
 • Oświęcim: 16 km
 • Wadowice: 14 km
 • Andrychów: 18 km

Strefy znajdują się w pobliżu:

 • Autostrady A4 (węzeł w Chrzanowie): 20 km
 • węzła dróg krajowych i kolejowych Oświęcim – Kraków
 • drogi wodnej Górnej Wisły łączącej Śląsk z Krakowem
 • Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice
 • Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice

Strategicznym celem projektu jest aktywne i bezpośrednie przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej regionu oraz zwiększenie poziomu inwestycji na terenie gminy, poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów położonych w sąsiedztwie planowanej obwodnicy, a następnie skoncentrowaniu na tym terenie inwestycji usługowo – przemysłowych.

Spójność projektu:

 • Strategia Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego
 • Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
 • Narodowy Plan Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Atrakcyjność strefy:

 • pełne uzbrojenie terenu i korzystne ukształtowanie
 • przyjazny klimat inwestycyjny
 • bliskość dużych rynków zbytu i źródeł pozyskania surowców
 • stosowany system ulg i zachęt dla inwestorów
 • doskonała dostępność komunikacyjna
 • niska cena gruntu

Położenie w obszarze objętym programami restrukturyzacji branż:

 • górnictwa
 • hutnictwa
 • rolnictwa

Wsparcie i otoczenie projektu:

 • stosowanie zniżek w pobieraniu podatków lokalnych dla osób podejmujących działalność gospodarczą
 • tworzenie programu rozwoju gospodarczego
 • tworzenie koncepcji zagospodarowania wolnych terenów
 • promocja i rozwój Małopolski Zachodniej
 • maksymalne wykorzystywanie środków pomocowych

Cele ogólne projektu:

 • Zwiększenie atrakcyjności i potencjału rozwojowego gminy oraz regionu
 • Przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych
 • Kształtowanie wizerunku miasta jako terenu korzystnego do inwestowania
 • Aktywizacji mieszkańców gminy;
 • Rozwój przedsiębiorstw, zwiększenie miejscowego potencjału produkcyjnego
 • Podniesienie standardu życia mieszkańców
 • Polepszenie dostępności oraz warunków komunikacyjnych
 • Obniżenie kosztów transportu
 • Wzrost poziomu inwestycji poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów
 • Koncentracja produkcji i usług w terenie odpowiednio przygotowanym

Ludność w wieku produkcyjnym w obszarze projektu:

 • Małopolska: 60,7%
 • Powiat Oświęcimski: 61,6%
 • Zator: 62,5%

Realizacja projektu ma korzystny wpływ na rozwój regionu Małopolski Zachodniej, a przede wszystkim przyczyni się do rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i gminy Zator oraz sąsiednich gmin powiatu oświęcimskiego i wadowickiego.

 • Link do strony Zatorkiej Strefy Aktywności Gospodarczej - www.strefa.zator.pl/pl
 • Ustawy i rozporządzenia dotyczace specjalnej strefy ekonomicznej - Krakowskiego Parku Technologicznego - www.sse.krakow.pl
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Strefa Aktywności Gospodarczej [ 13 ]
Ankieta_SAG_strefy_ankieta_inwestorzy_2009_II.pdf Ankieta_SAG_strefy_ankieta_inwestorzy_2009_II.pdf 15-01-05 08:58 103.6KB Ankieta_SAG_strefy_ankieta_inwestorzy_2009_II.pdf pobierz
Inform._pras._nr_1_Info_o_SAGi.pdf Inform._pras._nr_1_Info_o_SAGi.pdf 15-01-05 08:30 99.62KB Inform._pras._nr_1_Info_o_SAGi.pdf pobierz
Oferta_inwestycyjna_SSE(1-13).doc Oferta_inwestycyjna_SSE(1-13).doc 15-01-05 08:33 2.74MB Oferta_inwestycyjna_SSE(1-13).doc pobierz
porozumienie_do_stref.doc porozumienie_do_stref.doc 15-01-05 08:57 60.5KB porozumienie_do_stref.doc pobierz
porozumienie_do_stref.pdf porozumienie_do_stref.pdf 15-01-05 08:57 63.75KB porozumienie_do_stref.pdf pobierz
Strefa przyjazna inwestycjom.pdf Strefa przyjazna inwestycjom.pdf 15-01-05 08:30 820.29KB Strefa przyjazna inwestycjom.pdf pobierz
STREFA_AKTYWNOSCI_GOSPODARCZEJ_4.ppt STREFA_AKTYWNOSCI_GOSPODARCZEJ_4.ppt 15-01-05 08:56 5.8MB STREFA_AKTYWNOSCI_GOSPODARCZEJ_4.ppt pobierz
STREFA_AKTYWNOSCI_GOSPODARCZEJ_4.zip STREFA_AKTYWNOSCI_GOSPODARCZEJ_4.zip 15-01-05 08:56 5.6MB STREFA_AKTYWNOSCI_GOSPODARCZEJ_4.zip pobierz
Zator_MiastoGmina1.pdf Zator_MiastoGmina1.pdf 15-01-05 09:13 60.15KB Zator_MiastoGmina1.pdf pobierz
Zator_MiastoGmina2.pdf Zator_MiastoGmina2.pdf 15-01-05 09:13 150.13KB Zator_MiastoGmina2.pdf pobierz
Zator_MiastoGmina3.pdf Zator_MiastoGmina3.pdf 15-01-05 09:13 63.51KB Zator_MiastoGmina3.pdf pobierz
zator_strefy_aktywnosci_gospodarczej_4_str_wer_angielska.pdf zator_strefy_aktywnosci_gospodarczej_4_str_wer_angielska.pdf 15-01-05 08:31 2.71MB zator_strefy_aktywnosci_gospodarczej_4_str_wer_angielska.pdf pobierz
zator_strefy_aktywnosci_gospodarczej.pdf zator_strefy_aktywnosci_gospodarczej.pdf 15-01-05 08:30 3.3MB zator_strefy_aktywnosci_gospodarczej.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl