do góry

Rozpoczęcie budowy

29 stycznia 2011r. oficjalnie rozpoczęto budowę Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Zatorze. Uroczystości wzięli udział samorządowcy, inwestorzy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, wykonawcy inwestycji oraz przedstawiciele mediów w szczególności: Marek Sowa - Marszałek Woj. Małopolskiego, Zbigniew Biernat - Burmistrza Zatora, Krystyna Sadowska - Dyrektor Działu Promocji i Marketingu Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., Józef Krawczyk - Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Dr Stanisław Orlicki - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze, Albert Bartosz - Kierownik Agendy w Oświęcimiu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Franciszek Fryc - wykonawca robót budowlanych ZSAG właściciel Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”, Kazimierz Smyrak - wykonawca robót budowlanych ZSAG właściciel Zakładu Instalacyjnego KAZMAR, Artur Sikora - wykonawca robót budowlanych ZSAG właściciel Zakładu Elektroinstalacyjny AS, Witold Płoszczyca - Inwestor ZSAG właściciel Zakładu Produkcji, Handlu i Usług, Jacek Kasprzyk - właściciel firmy Lokas, Dariusz Terlecki - Przedstawiciel firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. oraz Artur Ludomirski - Projektant ZASG.

Sobotnie wydarzenie było podzielone na dwie części. Pierwszą zorganizowano w Ratuszu Miejskim gdzie odbyła się konferencja prasowa, natomiast druga część już na placu budowy Zatorskiej Strefy przy ul. Kopernika. Podczas konferencji przedstawiono cały proces i przebieg realizacji inwestycji, jak również finansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wielokrotnie podkreślano, że budowa Strefy realizowana będzie w okresie od stycznia 2011 roku do II kwartału 2012 roku. W swoim zakresie prac budowlanych przewidziano kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej aby stworzyć korzystne warunki do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Zator.

Po oficjalnych wystąpieniach i przemówieniach delegacja wraz z zaproszonymi gośćmi udała się na plac budowy gdzie oficjalnie rozpoczęto prace budowlane Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Pierwszego wbicia łopaty dokonali: Marszałek Woj. Małopolskiego, Burmistrz Zatora, Przewodniczący Rady Miejskiej, Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Dyrektor Działu Promocji i Marketingu KPT oraz Inwestor. Bezpośrednim materialnym efektem zrealizowanego przedsięwzięcia będzie kompleksowe uzbrojenie 30,00 ha pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej, wybudowanie i przebudowanie na potrzeby tej Strefy 30.266,08 m2 dróg, wybudowanie i przebudowanie na potrzeby Strefy 5.549,24 mb dróg wraz z uzbrojeniem w instalacje mediów.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij