do góry

Podpisanie umowy

W dniu 18 sierpnia 2010r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze w Sali Sesyjnej odbyło się uroczyste podpisanie i przekazanie Burmistrzowi Zatora przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Nawarę umowy nr MRPO.04.03.02-12-388/09 na Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator.

Gmina Zator w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskała dotację w wysokości 21.261.381,27zł. Koszt całkowity projektu wynosi 27.395.275,40zł.

Po przekazaniu umowy miała miejsce konferencja prasowa poświęcona budowie Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator oraz innych działań inwestycyjnych prowadzonych obecnie w naszej gminie, Pan Marszałek oraz Burmistrz Zatora udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania licznie przybyłych dziennikarzy.

Podczas podpisywania umowy i konferencji obecni byli także m.in.: asystent Marszałka Województwa Małopolskiego Rafał Then, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zatorze Bogusława Mularczyk, przedsiębiorcy inwestujący w zatorskiej Strefie Aktywności Gospodarczej - Witold Płoszczyca (właściciel Zakładu Produkcji, Handlu i Usług w Wadowicach), przedstawiciel „Cordia Plus” z Andrychowa, Wiceprezes „Argo-Hytos” w Wadowicach, Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego Wiesława Kornaś, przedstawiciel Krakowskiego Parku Technologicznego Marcin Nalepa, Zastępca Skarbnika Gminy Zator Edyta Jargus, Sekretarz Zatora Bogusława Smreczyńska, Kierownik Działu Inwestycji i Programów Europejskich Leszek Bednarski, Kierownik Działu Oświaty, Rozwoju i Zdrowia Piotra Domagała (prowadzący spotkanie) oraz przedstawiciele zaproszonych mediów.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl