do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 164 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 13 marca 2018r. 2018-03-15

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz

zobacz więcej

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 2018-02-19

na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej oraz w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2018-02-06

Na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa publicznej drogi gminnej bocznej od ul. Słowackiego na odcinku od km 0+00,00 do km 3+95,22 o długości 395,22 m”.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laskowa i Trzebieńczyce w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-18

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Graboszyce i Grodzisko w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-18

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

zobacz więcej

Obwieszczenie Wojewody Małopolski 2017-12-21

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że po przeprowadzeniu postpowania odwoławczego 18 grudnia 2017 r. wydana została decyzja znak: WI-IX.7821.1.20.2017 o uchyleniu w części zaskarżonej decyzji Starosty Oświęcimskiego

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 510452K — od ul. Krakowskiej do Podolsza na odcinku o długości ok. 180 m (ul. Nad Skawą w Podolszu)” 2017-12-12

,,Przebudowa drogi gminnej nr 510452K — od ul. Krakowskiej do Podolsza na odcinku o długości ok. 180 m (ul. Nad Skawą w Podolszu)”

zobacz więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Zatora 2017-11-09

Burmistrz Zatora ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz – nr rej. KOS J996

zobacz więcej

Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy jazu na rzece Skawie w km 8+975,0,. 2017-09-25

Udzielam spółce ELBAMA Spółka Cywilna Jan Bach/ada - Księdzu/arz, Janusz Bachleda - Księdzu/afz, Danuta Maciejewska, Radosław Maciejewski, 42-282 Kruszyna, Łęg 46 zwanej dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy jazu na rzece Skawie w km 8+975,0, obejmującej:

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl