do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 239 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 6 listopada 2020 r. 2020-11-09

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Zatorze, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 26 października 2020r. 2020-10-27

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 26 października 2020r. 2020-10-27

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

zobacz więcej

Ogłoszenie Burmistrza Zatora 2020-10-08

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Palczowicach, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 1 września 2020 r. 2020-09-10

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej Zatorze – obręb 4, w której przeznaczony do sprzedaży jest udział w wysokości 1/24,

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 7 września 2020r. 2020-09-10

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony, na rzecz Stowarzyszenia Dolina karpia

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 24 lipca 2020 r. 2020-07-30

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Podolszu , przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 29 czerwca 2020r. 2020-07-02

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

zobacz więcej

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania 2020-06-30

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator – przekładka Przeciszów – opracowanie dokumentacji projektowej

zobacz więcej

OGŁOSZENIEBurmistrza Zatora z dnia 5 czerwca 2020r. 2020-06-10

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony, na rzecz Stowarzyszenia Dolina karpia

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl