do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 152 wiadomości.

OGŁOSZENIE o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 510452K — od ul. Krakowskiej do Podolsza na odcinku o długości ok. 180 m (ul. Nad Skawą w Podolszu)” 2017-12-12

,,Przebudowa drogi gminnej nr 510452K — od ul. Krakowskiej do Podolsza na odcinku o długości ok. 180 m (ul. Nad Skawą w Podolszu)”

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 4 grudnia 2017r. 2017-12-07

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

zobacz więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Zatora 2017-11-09

Burmistrz Zatora ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz – nr rej. KOS J996

zobacz więcej

Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy jazu na rzece Skawie w km 8+975,0,. 2017-09-25

Udzielam spółce ELBAMA Spółka Cywilna Jan Bach/ada - Księdzu/arz, Janusz Bachleda - Księdzu/afz, Danuta Maciejewska, Radosław Maciejewski, 42-282 Kruszyna, Łęg 46 zwanej dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy jazu na rzece Skawie w km 8+975,0, obejmującej:

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-08-31

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/262/16 Rady Miejskie w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator

zobacz więcej

Informacja w sprawie kandydatów na stanowisko urzędnicze - ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze 2017-08-04

Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze – ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze

zobacz więcej

Informacja w sprawie kandydatów spełniających wymagania formalne 2017-07-31

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy

zobacz więcej

OGŁOSZENIE XXXIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2017-05-23

w dniu 30 maja 2017r. /wtorek/ o godz. 13.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2017-05-16

Sołtys wsi Laskowa zaprasza na Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa, w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 18. 00 w Szkole Podstawowej w Laskowej

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl