do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 183 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 26 października 2018r. 2018-10-31

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zatorze

zobacz więcej

Projekt „Kierunek Kariera” - doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! 2018-09-27

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

zobacz więcej

Ogłoszenie, przebudowa drogi gminnej nr. 510382K 2018-08-23

Przebudowa drogi Gminnej nr 51032K - ul. Władysława Grabskiego w Zatorze na odcinku od skrzyżowania ul. Rybarskiego do stacji paliw wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz przebudową i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.

zobacz więcej

OGŁOSZENIEBurmistrza Zatoraz dnia 26 czerwca 2018r. 2018-06-28

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej m. Zator oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

zobacz więcej

Ogłoszenie 2018-06-26

Na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 Z późn. zm.) informuję; o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 5l0460K ,,Droga przez Wieś w Palczowicach”polegającej na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową, przebudowie oświetlenia ulicznego i linii niskiego napięcia oraz remoncie istniejącej jezdni drogi gminnej”.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 25 kwietnia 2018r. 2018-04-26

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Zatorze przeznaczonej do dzierżawy na okres 12 lat w trybie bezprzetargowym:

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2018-02-06

Na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa publicznej drogi gminnej bocznej od ul. Słowackiego na odcinku od km 0+00,00 do km 3+95,22 o długości 395,22 m”.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laskowa i Trzebieńczyce w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-18

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Graboszyce i Grodzisko w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-18

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

zobacz więcej

Obwieszczenie Wojewody Małopolski 2017-12-21

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że po przeprowadzeniu postpowania odwoławczego 18 grudnia 2017 r. wydana została decyzja znak: WI-IX.7821.1.20.2017 o uchyleniu w części zaskarżonej decyzji Starosty Oświęcimskiego

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl