do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 132 wiadomości.

Informacja w sprawie kandydatów na stanowisko urzędnicze - ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze 2017-06-20

Informacja w sprawie kandydatów na stanowisko urzędnicze – ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

zobacz więcej

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Zatorze przeznaczonej do dzierżawy: 2017-06-07

Podaję do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę Regionalnemu Ośrodkowi Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość położoną w Zatorze przy ul. Słowackiego 15

zobacz więcej

OGŁOSZENIE XXXIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2017-05-23

w dniu 30 maja 2017r. /wtorek/ o godz. 13.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2017-05-16

Sołtys wsi Laskowa zaprasza na Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa, w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 18. 00 w Szkole Podstawowej w Laskowej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 3 kwietnia 2017r. 2017-04-06

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej Zatorze – obręb 3 , przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora 2017-02-22

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru Miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2017-01-03

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

zobacz więcej

Burmistrz Zatora ogłasza 2016-12-15

Otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2017r

zobacz więcej

Burmistrz Zatora ogłasza 2016-12-15

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2017

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora 2016-11-16

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl