do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 140 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej położonej Zatorze - obręb 6, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na popraw warunków zagospodarowania nieru 2017-08-08

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 7 sierpnia 2017r 2017-08-08

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-08-07

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/262/16 Rady Miejskie w Zatorze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator

zobacz więcej

Informacja w sprawie kandydatów na stanowisko urzędnicze - ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze 2017-08-04

Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze – ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze

zobacz więcej

Informacja w sprawie kandydatów spełniających wymagania formalne 2017-07-31

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy

zobacz więcej

Burmistrz Zatora ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej oraz w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 2017-07-14

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zatorze – obręb 6, obejmującej działkę 249 o powierzchni 0.8896ha, będącej własnością Gminy Zator, objętej KR1E/00048616/3.

zobacz więcej

Informacja w sprawie kandydatów na stanowisko urzędnicze - ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze 2017-06-20

Informacja w sprawie kandydatów na stanowisko urzędnicze – ds. dróg w Dziale Inwestycji i Programów Europejskich w Urzędzie Miejskim w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE XXXIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2017-05-23

w dniu 30 maja 2017r. /wtorek/ o godz. 13.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2017-05-16

Sołtys wsi Laskowa zaprasza na Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa, w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 18. 00 w Szkole Podstawowej w Laskowej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 3 kwietnia 2017r. 2017-04-06

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej Zatorze – obręb 3 , przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl