do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 175 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 7 maja 2018r 2018-05-17

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 7 maja 2018r. 2018-05-17

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 7 maja 2018r. 2018-05-17

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zmianami), Burmistrza Zatora informuje podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 7 maja 2018r. 2018-05-17

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat, na rzecz Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 11 maja 2018r. 2018-05-17

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 25 kwietnia 2018r. 2018-04-26

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Zatorze przeznaczonej do dzierżawy na okres 12 lat w trybie bezprzetargowym:

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2018-02-06

Na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa publicznej drogi gminnej bocznej od ul. Słowackiego na odcinku od km 0+00,00 do km 3+95,22 o długości 395,22 m”.

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laskowa i Trzebieńczyce w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-18

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

zobacz więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Graboszyce i Grodzisko w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-18

Stosownie do art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

zobacz więcej

Obwieszczenie Wojewody Małopolski 2017-12-21

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że po przeprowadzeniu postpowania odwoławczego 18 grudnia 2017 r. wydana została decyzja znak: WI-IX.7821.1.20.2017 o uchyleniu w części zaskarżonej decyzji Starosty Oświęcimskiego

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl