do góry

Ogłoszenia

Znaleziono 122 wiadomości.

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 24 kwietnia 2017r. 2017-04-27

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym

zobacz więcej

OGŁOSZENIEBurmistrza Zatora z dnia 25 kwietnia 2017r. 2017-04-27

wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu na czas nieoznaczony, usytuowanego na parterze w budynku Zator ul. Rynek 19, stanowiącym własność Gminy Zator

zobacz więcej

OGŁOSZENIEBurmistrza Zatoraz dnia 10 kwietnia 2017r. 2017-04-12

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej m. Zator oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 3 kwietnia 2017r. 2017-04-06

w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej Zatorze – obręb 3 , przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora 2017-02-22

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru Miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

zobacz więcej

OGŁOSZENIE 2017-01-03

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

zobacz więcej

Burmistrz Zatora ogłasza 2016-12-15

Otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Zator w 2017r

zobacz więcej

Burmistrz Zatora ogłasza 2016-12-15

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2017

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora 2016-11-16

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Łowiczki i Rudze w gminie Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

zobacz więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 29 sierpnia 2016r. 2016-09-01

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zatorze w strefie aktywności gospodarczej miasta Zator.

zobacz więcej
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl